تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱ | 17:11 | نویسنده : ایمان رستگار
1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbcتاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱ | 23:47 | نویسنده : ایمان رستگار
دانلود استاندارد ۲۵ -کاشي هاي سراميکي

شماره استاندارد: 25
موضوع: کاشي هاي سراميکي-تعاريف-طبقه بندي ويژگي ها و نشانه گذاري
تجديد نظر: 4
سال تصويب: 1385
فايل: http://www.4shared.com/office/77CGZyt1/tile-standard.html
ICS_Code: 01/040/91,91/100/23
رشته: کمیته ملی استاندارد ساختمان و معدن

استاندارد کاشی های سرامیکی

 تاريخ : شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ | 17:44 | نویسنده : ایمان رستگار
ASTM بين المللي ( ASTM ) يک سازمان بين المللي توسعه ي استاندارد است . اين سازمان استانداردهاي فني را به صورت داوطلبانه تعريف و به چاپ مي رساند . اين استانداردها گستره ي وسيعي از مواد توليدات ، سيستم ها و وسيله ها را شامل مي شود.
ASTM مانند سازمان هاي استاندارد ديگر مانند: BSI ( استاندارد بريتانيا)، DIN (سازمان استاندارد آلمان ) و AFNOR (سازمان استاندار فرانسه ) است ولي با اين تفاوت که اين سازمان يک هيئت استاندارد ملي نيست که در آمريکا وظيفه ي توسعه ي استاندارد را داراست . در حقيقت در آمريکا ANSI ) American National Standards Institue ) وظيفه اي مانند سازمان هاي بالا را بر عهده دارد .


تصویر: استاندارد های ASTM هر ساله منتشر می شود.

به هر حال ، ASTM يک عملکرد کنترلي بين توسعه دهندگان استاندارد در آمريکا دارد و اين ادعا را دارد که بزرگترن ارگان توسعه دهنده ي استاندارد در جهان است .
بر اساس توافق نامه اي ، ASTM هزاران کميته ي فني داوطلب را پشتيباني مي کند ، که اين کميته ها اعضاي خود را در سر تا سر جهان جهت دهي کرده که جمعاً بيش از دوازده هزار استاندارد را ايجاد و تعيين کرده اند.
استانداردهاي توليدي هر ساله به صورت کتاب سال منتشر مي شود .
کتاب هاي سالانه ي ASTM شامل 77 جلد مي باشد .


تصویر : استاندارد انگلیس ( BSI )

تاريخچه ( History ) :

ASTM بين المللي در سال 1898 در ايالات متحده ي آمريکا با نام انجمن آزمايش و مواد آمريکا ( American Society Testing and Materials ) توسط گروهي متشکل از دانشمندان و مهندسان ايجاد شد . اين گروه توسط آقاي Charles Benjamin Dudley ( يک شيميدان آمريکايي که از طرفداران ابتدايي استاندارد سازي در صنعت بود . Dudley در سال 1842 در آکسفورد نيويورک متولد شد و در سال 1909 فوت کرد ) سرپرستي مي شد . هدف اين گروه پيدا کردن علت شکست مکرر خطوط ريلي که مخل رشد سريع صنايع ريلي است ، بود . اين گروه يک استاندارد براي فولادهاي مورد استفاده در ساخت خطوط ريلي تعريف کردند .


تصویر : استاندارد آلمان ( DIN )

استانداردها ( Standards ) :

استانداردهاي تعريف شده به وسيله ي ASTM بين المللي به شش گروه تقسيم مي شوند :
ـ استانداردهاي تصريح ، که بر اساس نيازهاي مردم تعريف گشته اند .
ـ استاندارد روش هاي آزمايش ، که راهي را يک آزمايش انجام مي شود را تعريف ميکند . نتايج به دست آمده از آزمون ممکن است از لحاظ درستي با استاندارد تصريح ارزيابي شود .
ـ استانداردهاي تمريني ، که عمليات ها متوالي را تعريف مي کند و موجب يک نتيجه گيري نمي شود .
ـ استاندارد راهنما ، که يک سري اطلاعات طبقه بندي شده را مهيا ميکند يا سري هايي از انتخاب هاست که به صورت يک واحد عملياتي معرفي نشده اند .
ـ استاندارد رده بندي ، که يک طبقه بندي از مواد ، توليدات ، سيستم ها يا سرويس ها را ارائه مي کند . اساس اين تقسيم بندي بنابر شباهت در اين گروه هاست . که خواص مورد بررسي که اساس تقسيم بندي اند شامل: سرچشمه ، ترکيب ، خواص و يا استفاده مي شود .
ـ استاندارد اصطلاحي ، که معناي لغات و اصطلاحات مورد استفاده در ديگر استانداردها را تعريف مي کند .
کيفيت روش هاي آزمايش استاندارد چنين است که اين استانداردها به کرار در سراسر جهان پهناور ـ حتي مکان هايي که ASTM مورد استفاده قرار نمي گيرد ، استفاده مي گردد .


تصویر : کتاب های سالانه ی ASTM به صورت الکترونیکی نیز منتشر می شوند

عضويت و سازمان ( Membership and Organization ) :

عضويت در سازمان ASTM بر روي هر کس که علاقه مند به همکاري است باز است .
استانداردها به وسيله ي کميته ها تعريف مي شوند و کميته هاي جديد هنگام نياز و به محض درخواست اعضاي علاقه مند تشکيل مي گردد . عضويت در بيشتر کميته ها داوطلبانه و به وسيله ي درخواست شخصي عضو انجام مي پذيرد . و عضويت حالت منصب گونه و دعوت کردني نيست .
اعضا به گروه هاي : استفاده کنندگان ، توليد کنندگان ، مصرف کنندگان و علاقه مندان عمومي تقسيم مي شوند . که مورد آخر شامل مشاورين و افراد با سواد مي گردد . استفاده کنندگان شامل استفاده کنندگان صنعتي مي شود و در اصل کساني هستند که ممکن است به عنوان توليد کننده در کميته هاي ديگر محسوب مي شوند . و همچنين استفاده کنندگان آخر که همان مصرف کنندگان هستند . براي رسيدن به خواسته هاي قوانين اتحاديه بزرگ صنايع ، توليد کنندگان بايد کمتر از 50 % اعضاي هر کميته يا زير کميته را تشکيل دهند . و راي ها به يک راي براي هر کمپاني محدود مي گردد . دليل اين محدوديت اين است که توليد کنندگان سعي در تغيير راي براي رسيدن به سود بيشتر را نداشته باشند و حقوق مصرف کنندگان حفظ گردد . البته شرکت کردن بدون داشتن حق راي آزاد مي باشد .
از سال 2007 بيش از 30000 اعضاء که شامل 1100 عضو سازماني هستند از 120 کشور دنيا در اين کميته ها شرکت دارند .

استفاده ي اجباري از استانداردهاي اختياري ( Mandatoryuse of Voluntary Standards ) :

ASTM بين المللي هيچ گونه قوانيني براي وادار نمودن و يا اعمال فشار براي برقراري استانداردهايش ندارد . به هر حال هنگامي اين استانداردها حالت اجباري به خود مي گيرند که بر اساس يک قرار داد ، دولت و يا يک شرکت به عنوان مرجع و منبع قرار گيرد . در ايالات متحده ي آمريکا ، ASTM مورد قبول قرار گرفته که يا به خاطر اينکه مرجع قرار گرفته يا به خاطر اينکه بعضي از شرکت ها از آن بهره گرفته اند . در بسياري از ايلات فدرال و قوانين دولتي مربوط به شهرها آمده است .
قانون عمومي ايالات متحده ي آمريکا که در مارس 1995 تصويب شد . ( اين قانون به NTTAA معروف است ) از دولت فدرال درخواست استفاده هر چه بيشتر از استانداردهاي توسعه يافته ASTM با رضايت عموم را دارد . بازتابهاي اين قانون چيزي است که به عنوان بهترين تمرين در داخل دولت فدرال توصيه گشته است . دولت هاي ديگر نيز به صورت کلي و يا محلي ASTM را به عنوان مرجع مورد استفاده قرار مي دهند . برخي از شرکت ها نيز در تجارت بين المللي از ASTM به عنوان مرجع ياري مي گيرند

تاريخ : شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ | 17:35 | نویسنده : ایمان رستگار
ASTM بين المللي ( ASTM ) يک سازمان بين المللي توسعه ي استاندارد است . اين سازمان استانداردهاي فني را به صورت داوطلبانه تعريف و به چاپ مي رساند . اين استانداردها گستره ي وسيعي از مواد توليدات ، سيستم ها و وسيله ها را شامل مي شود.
ASTM مانند سازمان هاي استاندارد ديگر مانند: BSI ( استاندارد بريتانيا)، DIN (سازمان استاندارد آلمان ) و AFNOR (سازمان استاندار فرانسه ) است ولي با اين تفاوت که اين سازمان يک هيئت استاندارد ملي نيست که در آمريکا وظيفه ي توسعه ي استاندارد را داراست . در حقيقت در آمريکا ANSI ) American National Standards Institue ) وظيفه اي مانند سازمان هاي بالا را بر عهده دارد .


تصویر: استاندارد های ASTM هر ساله منتشر می شود.

به هر حال ، ASTM يک عملکرد کنترلي بين توسعه دهندگان استاندارد در آمريکا دارد و اين ادعا را دارد که بزرگترن ارگان توسعه دهنده ي استاندارد در جهان است .
بر اساس توافق نامه اي ، ASTM هزاران کميته ي فني داوطلب را پشتيباني مي کند ، که اين کميته ها اعضاي خود را در سر تا سر جهان جهت دهي کرده که جمعاً بيش از دوازده هزار استاندارد را ايجاد و تعيين کرده اند.
استانداردهاي توليدي هر ساله به صورت کتاب سال منتشر مي شود .
کتاب هاي سالانه ي ASTM شامل 77 جلد مي باشد .


تصویر : استاندارد انگلیس ( BSI )

تاريخچه ( History ) :

ASTM بين المللي در سال 1898 در ايالات متحده ي آمريکا با نام انجمن آزمايش و مواد آمريکا ( American Society Testing and Materials ) توسط گروهي متشکل از دانشمندان و مهندسان ايجاد شد . اين گروه توسط آقاي Charles Benjamin Dudley ( يک شيميدان آمريکايي که از طرفداران ابتدايي استاندارد سازي در صنعت بود . Dudley در سال 1842 در آکسفورد نيويورک متولد شد و در سال 1909 فوت کرد ) سرپرستي مي شد . هدف اين گروه پيدا کردن علت شکست مکرر خطوط ريلي که مخل رشد سريع صنايع ريلي است ، بود . اين گروه يک استاندارد براي فولادهاي مورد استفاده در ساخت خطوط ريلي تعريف کردند .


تصویر : استاندارد آلمان ( DIN )

استانداردها ( Standards ) :

استانداردهاي تعريف شده به وسيله ي ASTM بين المللي به شش گروه تقسيم مي شوند :
ـ استانداردهاي تصريح ، که بر اساس نيازهاي مردم تعريف گشته اند .
ـ استاندارد روش هاي آزمايش ، که راهي را يک آزمايش انجام مي شود را تعريف ميکند . نتايج به دست آمده از آزمون ممکن است از لحاظ درستي با استاندارد تصريح ارزيابي شود .
ـ استانداردهاي تمريني ، که عمليات ها متوالي را تعريف مي کند و موجب يک نتيجه گيري نمي شود .
ـ استاندارد راهنما ، که يک سري اطلاعات طبقه بندي شده را مهيا ميکند يا سري هايي از انتخاب هاست که به صورت يک واحد عملياتي معرفي نشده اند .
ـ استاندارد رده بندي ، که يک طبقه بندي از مواد ، توليدات ، سيستم ها يا سرويس ها را ارائه مي کند . اساس اين تقسيم بندي بنابر شباهت در اين گروه هاست . که خواص مورد بررسي که اساس تقسيم بندي اند شامل: سرچشمه ، ترکيب ، خواص و يا استفاده مي شود .
ـ استاندارد اصطلاحي ، که معناي لغات و اصطلاحات مورد استفاده در ديگر استانداردها را تعريف مي کند .
کيفيت روش هاي آزمايش استاندارد چنين است که اين استانداردها به کرار در سراسر جهان پهناور ـ حتي مکان هايي که ASTM مورد استفاده قرار نمي گيرد ، استفاده مي گردد .


تصویر : کتاب های سالانه ی ASTM به صورت الکترونیکی نیز منتشر می شوند

عضويت و سازمان ( Membership and Organization ) :

عضويت در سازمان ASTM بر روي هر کس که علاقه مند به همکاري است باز است .
استانداردها به وسيله ي کميته ها تعريف مي شوند و کميته هاي جديد هنگام نياز و به محض درخواست اعضاي علاقه مند تشکيل مي گردد . عضويت در بيشتر کميته ها داوطلبانه و به وسيله ي درخواست شخصي عضو انجام مي پذيرد . و عضويت حالت منصب گونه و دعوت کردني نيست .
اعضا به گروه هاي : استفاده کنندگان ، توليد کنندگان ، مصرف کنندگان و علاقه مندان عمومي تقسيم مي شوند . که مورد آخر شامل مشاورين و افراد با سواد مي گردد . استفاده کنندگان شامل استفاده کنندگان صنعتي مي شود و در اصل کساني هستند که ممکن است به عنوان توليد کننده در کميته هاي ديگر محسوب مي شوند . و همچنين استفاده کنندگان آخر که همان مصرف کنندگان هستند . براي رسيدن به خواسته هاي قوانين اتحاديه بزرگ صنايع ، توليد کنندگان بايد کمتر از 50 % اعضاي هر کميته يا زير کميته را تشکيل دهند . و راي ها به يک راي براي هر کمپاني محدود مي گردد . دليل اين محدوديت اين است که توليد کنندگان سعي در تغيير راي براي رسيدن به سود بيشتر را نداشته باشند و حقوق مصرف کنندگان حفظ گردد . البته شرکت کردن بدون داشتن حق راي آزاد مي باشد .
از سال 2007 بيش از 30000 اعضاء که شامل 1100 عضو سازماني هستند از 120 کشور دنيا در اين کميته ها شرکت دارند .

استفاده ي اجباري از استانداردهاي اختياري ( Mandatoryuse of Voluntary Standards ) :

ASTM بين المللي هيچ گونه قوانيني براي وادار نمودن و يا اعمال فشار براي برقراري استانداردهايش ندارد . به هر حال هنگامي اين استانداردها حالت اجباري به خود مي گيرند که بر اساس يک قرار داد ، دولت و يا يک شرکت به عنوان مرجع و منبع قرار گيرد . در ايالات متحده ي آمريکا ، ASTM مورد قبول قرار گرفته که يا به خاطر اينکه مرجع قرار گرفته يا به خاطر اينکه بعضي از شرکت ها از آن بهره گرفته اند . در بسياري از ايلات فدرال و قوانين دولتي مربوط به شهرها آمده است .
قانون عمومي ايالات متحده ي آمريکا که در مارس 1995 تصويب شد . ( اين قانون به NTTAA معروف است ) از دولت فدرال درخواست استفاده هر چه بيشتر از استانداردهاي توسعه يافته ASTM با رضايت عموم را دارد . بازتابهاي اين قانون چيزي است که به عنوان بهترين تمرين در داخل دولت فدرال توصيه گشته است . دولت هاي ديگر نيز به صورت کلي و يا محلي ASTM را به عنوان مرجع مورد استفاده قرار مي دهند . برخي از شرکت ها نيز در تجارت بين المللي از ASTM به عنوان مرجع ياري مي گيرند

تاريخ : جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ | 13:56 | نویسنده : ایمان رستگار

مقاومت در برابر سايش عمقي

 © استفاده از اين مطلب تنها پس از کسب اجازه از نويسنده و با ذکر منبع و نام «وبلاگ» مجاز است.

 دستگاه اندازه گیری مقاومت سایش عمقی - شرکت Gabbrielli

 

تعريف و روش آزمون

اين روش براي مشخص کردن مقاومت سراميکهاي بدون لعاب به کار گرفته ميشود (مثال: پرسلان تکنيکال). اين روش از يک چرخ (ديسک) چرخان با سرعت ثابت بهره ميـبرد. ديسک در مقابلِ سطح قطعة مورد آزمون ميچرخد و آن را با پودر ريز آلومينا که بين ديسک و سطحِ قطعه ميـريزد و فرآيند سايش را سرعت ميـبخشد، ميـسايد. مقدار ذرات کنده شده از قطعه «مقاومت در برابر سايش عمقي» قطعه را تعيين ميکند. اين کميت معمولاً با واحد ميليمتر مکعب (mm3) بيان ميشود که در واقع نشانگر «حجم» جدا شده از قطعه «تحت شرايط استاندارد» است. در اين استاندارد مشخصه هاي زير با دقت بيان شده اند:

قطر چرخ چرخان (۲0۰ mm)، پهناي چرخ چرخان (1۰ mm)، دانه بندي پودر آلومينا (80 ميکرون)، نيروي فشار دهندة جسم سراميکي (آزمونه) به چرخ چرخان، سرعت چرخش چرخ ساينده (75 دور بر دقيقه) و تعداد دورهاي گردش چرخ (300 دور).

حجم ناحية کنده شده بر اثرِ سايش چرخ چرخان (V) از معادلة زير به دست مي آيد:

 

 

 

 

d : قطر چرخ دوار (mm)

h : ضخامت چرخ چرخان (mm)

α : زاوية مرکزي روي چرخ چرخان که طول شيار را در بر ميگيرد، بر حسب درجه (به شکل زير توجه شود)

l : طول شيار (mm)

 

با توجه به شکل خواهيم داشت:

 

 

 

از آن جا که در بيشتر سراميکها «سختي سطحيِ» بالاتر با مقاومت بيشتر در برابر «سايش عمقي» همراه است، ميتوان انـتظار داشت که کاشيهاي پرسلاني تکنيکال از بيسکوئيتهاي پخته شدة کاشيهاي ديوار و کف و نيز فرآورده هاي زمخت ساختماني (مانند آجر) مقاومت سايشي بالاتري داشته باشند.

 

مواردي که بايد در آزمون سايش عمقي مورد توجه قرار داد

اثري که از سايش چرخ چرخان بر سطح آزمونه بر جاي ميماند، به شکل قطاع کوچکي از ديسک چرخان است که به داخل سراميک فرو رفته است و هر چه ميزان سايش بالاتر باشد (يا ميزان فرو رفتن چرخ چرخان در آزمونه بيشتر باشد)، طولِ اثرِ ايجاد شده بر اثر سايش نيز بيشتر خواهد بود. پهناي ناحية ساييده شد در تمام مقادير به دست آمده براي آزمونه هاي مختلف يکسان است چون ضخامت چرخ چرخان ثابت است! با داشتنِ قطر و ضخامت چرخ و نيز طولِ اثر بر جاي مانده بر سطحِ آزمونه ميتوان حجم قطاع (يا همان ناحية کنده شده) را به آساني محاسبه کرد. چون قطر و ضخامت چرخ معلومند، بنابراين با داشتنِ طول اثر (تنها مجهول اين معادله) و تهية يک جدول ميتوان اين حجم را اندازه گيري کرد.

 

 

اندازه گيريها بايد در دو راستاي عمود بر هم انجام شود و ميانگين آنها در گزارش آزمون قيد شود. کم پيش مي آيد که دو سمت اثر از طولِ يکساني برخوردار نباشند (اين پديده بيشتر براي کاشيهائي که به خوبي در جاي خود در دستگاه تثبيت نشده اند و آنهائي که به عمد برجستگيهائي روي سطح خود دارند، اتفاق مي افتد). در اين صورت اگر اختلاف اين طولها زياد نباشد، بايد ميانگين آنها را در نظر گرفت. اين رويداد نشان ميدهد که احتمالاً آزمونه در جاي خود در دستگاه اندازه گيري آزمون مقاومت در برابر سايش خوب قرار داده نشده و يا اين که ناهمواريهاي موجود در سطح آزمونه بر اندازه گيري اثرگذار بوده است. در اين صورت بايد آزمونه را به طور مناسب و محکم در دستگاه قرار داد و تا جائي که ممکن است سطح هموارتري را براي آزمون سايش عمقي انتخاب کرد.

 

منبع:

استاندارد شماره ۳۹۹۷ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران (از اين نشانه).

 تاريخ : جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ | 13:37 | نویسنده : ایمان رستگار

تقسيم بندي کاشيهاي سراميکي

با توجه به درصد جذب آب و روش شکلدهي

بر اساس استاندارد ISO-13006

 

با توجه به اين که براي آشنائي بهتر با انواع کاشيها بهتر است دسته بندي مشخصي را براي آنها در نظر گرفت، ترجمة استاندارد ISO-13006:1998 در زير ارائه ميشود. در نوشته هاي آتي به اين جدول ارجاع داده خواهد شد.

 

بيشتر از 10

 

Group III

E>10%

بيشتر از يا برابر با 6 و کمتر از 10

 

Group IIb

6%≤E<10%

بيشتر از يا برابر با 3 و کمتر از 6

 

Group IIa

3%≤E<6%

کمتر از يا برابر با 3

 

Group I

E≤3%

روش شکلدهي

گروه AIII

گروه AIIb–1

گروه AIIa–1

گروه AI

A

(اکسترود شده)

گروه AIIb–2

گروه AIIa–2

گروه BIII

●●

گروه BIIb

گروه BIIa

گروه BIa

E≤0.5%

گروه B

(پرس خشک شده)

گروه  BIb

0.5%≤E<3%

گروه CIII

●●●

گروه CIIb

●●●

گروه CIIa

●●●

گروه CI

●●●

C

(ساخته شده با

فرآيندهاي ديگر)

توضيحات:

 

● گروههاي AIIa و AIIb با ويژگيهاي توليدي متفاوت به دو قسمت تقسيم شده اند.

●● گروه BIII فقط کاشيهاي لعاب خورده را شامل ميشود. کميت بسيار پائيني از کاشيهاي بدون لعاب با روش پرس خشک و با جذب آب بيشتر از ده درصد توليد ميشوند که در اين گروه قرار نميگيرند.

●●● اين کاشيها در اين استاندارد بين المللي قرار نميگيرند.

 

 

تقسيم بندي کاشيهاي سراميکي با توجه به درصد جذب آب و روش شکلدهي.

 

منبع: استاندارد ISO 13006:1998(E)

 

 

براي ديدن تصوير اين استاندارد در اندازة واقعي بر اين « نشانه » کليک کنيد.

براي دريافت نسخة PDF اين استاندارد به حجم 472 کيلوبايت بر اين « نشانه » کليک کنيد.تاريخ : جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ | 13:35 | نویسنده : ایمان رستگار

آشنائي با آزمون « پاندول »

 براي ارزيابي ميزان لغزندگي سطوح کف

  منبع: http://www.sure-footed.com/services.html

 هم اکنون آزمون ضريب اصطکاک پاندولي (که با نامهاي «آزمايندة لغزش قابل حمل»، «پاندول بريتانيائي» و «پاندول TRRL» نيز از آن ياد ميشود) با استاندارد BS7976.2 مورد بررسي قرار ميگيرد. شکل زير آزمون ضريب اصطکاک «پاندولي» HSE/HSL را نشان ميدهد که روش آزمون ترجيح داده شده براي ارزيابي ضريب اصطکاک سطح کف است.

 

اين وسيله اگر چه در حالت عادي اش براي ارزيابي مقاومت در برابر لغزش جاده ها مورد استفاده قرار ميگيرد، اما در اصل براي شبيه سازي عمل پاي لغزنده (slipping foot) طراحي شده است. اين روش بر مبناي تاب خوردن پاشنة پاي مصنوعي (با استفاده از نمونه لاستيک تخت کفش استاندارد) است که با روشي کنترل شده، روي يک سطح پوششي را جاروب ميکند.

 

 

 

 

 

لغزندگي سطح پوششي اثري مستقيم و قابل اندازه گيري روي عدد پاندول به دست آمده دارد (که با نامهاي «عدد مقاومت در برابر لغزش»، «عدد آزمون پاندول» يا «عدد پاندول بريتانيائي» نيز شناخته ميشود).

 

بررسي HSL تصديق کرده است که آزمون پاندول يک آزمايش قابل اعتماد و دقيق است و منجر به قبول آن به عنوان روش آزمون HSE استاندارد براي ارزيابي لعزندگي سطح در شرايط «خشک» و «آلوده» شده است. اين دستگاه نياز به فرد واجد شرايط براي کاربرد و تفسير نتايج دا رد. در حال حاضر HSE اعتقاد دارد که اين تنها وسيلة قابل حملي است که با دقت، عملِ پاي لغزنده روي يک کف خيس را شبيه سازي ميکند. به هر حال، HSL برنامه اي براي ارزيابي روشهاي جديد آزمون داردتاريخ : جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ | 12:41 | نویسنده : ایمان رستگار
مقاومت در برابر سایش کاشیهای سرامیکی- بخش دوم: شرح آزمون مقاومت در برابر سایش

روش آزمون EN 154 براي مقاومت در برابر سايش سطح کاشي هاي لعابدار به دستگاهي نياز دارد که قطعه هاي کاشي را با بارِ سايندة استاندارد و در يک تعداد دور فزاينده (بر حسب دور از 150 تا 1500) در معرض سايش قرار مي دهد.

                              

                     اثر سايش در اين قطعه کاشي به وضوح قابل مشاهده است.

 

اين روش بر مبناي بررسي درجة تخريب (سطح) کف و نه کاهش در ضخامت آن بنا نهاده شده است و نيز تفاوت قابل رؤيت در ظاهر، بينِ سطح سايش يافته و سطح سايش نشده را در فاصلة مشخصي در شرايط استاندارد نور محيط مورد ارزيابي قرار مي دهد. مهم است تأکيد شود که به طور ثابت براي درجة سايش مشابه، ساييدگي روي سطوح تيره قابل رؤيت تر است. به همين دليل، مقدار PEI نشان داده شده روي کالانما (کاتالوگ) تنها براي کالاي مشخصي است و نبايد به مجموعة کاملي از آن کالا تعميم داده شود.

استانداردهاي ايزوي جديد فرآورده (Project ISO TC/189) يک ردة (کلاس) بيشتر از مقاومت را در بر مي گيرند؛ کاشي هائي در ردة PEI V قرار مي گيرند که شرايط زير را در 12000 دور (rpm) برآورده سازند:

- تغييرهاي ايجاد شده نبايد در يک فاصلة مشخص قابل رؤيت باشند،

- سطحي که سايش يافته است بايد يک آزمون پاک شوندگي را بگذراند (با عوامل لکه گذار «کروم سبز در روغن سبک» و «يد در محلول الکل» و «روغن زيتون»).

بنابراين، اين ردة جديد، اثرهاي سايش روي حساسيت به «کثيف شدن» (soiling) را نيز به حساب مي آورد. وارد کردن ردة PEI V در رابطه با کارکرد، اهميتِ مشخصه هاي برتر لعاب هاي سراميکي را براي کاربردهاي فني اي که در سال هاي اخير توسعه يافته اند، آشکارتر ميکند.

                    

گاهي براي انجام آزمون مقاومت سايشي کاشي ها نياز است تا نمونه ها را در ابعاد کوچکتر از کاشيهاي اصلي بريد.

 

منابع :

www.infotile.com.au

www.tilemagonline.com

 

      

 

◄ متن اصلي را در زير بخوانيد :

  

Test method EN 154 for surface abrasion resistance, which applies to glazed tiles, envisages the performance of a wear test using an instrument which subjects the piece to the effects of a standard abrasive load, at an increasing number of rpm (from 150 to 1500).

The method was developed on the basis of the claim that the degree of deterioration of a floor is not determined by the reduction in its thickness, but the visible difference in appearance between the worn surface and the unworn surface, assessed at a defined distance under standard conditions of lighting. It is important to stress that, for the same degree of abrasion, wear is invariably more visible on dark surfaces. For this reason, the PEI value is shown in catalogues as the requirement for the individual article, and not for the series as a whole. The new ISO product standards (Project ISO TC/189) envisage the introduction of a further class of resistance, class PEI V, to which tiles meeting the following conditions at 12,000 rpm will be assigned:

·        alterations must not be visible at a standard distance.

·        the surface subjected to abrasion must pass a cleaning test (with the staining agents chromium green in light oil, iodine in alcohol solution, and olive oil.

This new class, therefore, also takes into account the effects of abrasion on susceptibility to soiling. The introduction of class PEI V fulfills the need to highlight more clearly, in relation to performance, the superior characteristics of ceramic glazes for technical applications developed in recent years.تاريخ : چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ | 16:6 | نویسنده : ایمان رستگار

استاندارد ایزو کیفیت

 مطابق تعریف سازمان بین المللی استاندارد (ISO) استاندارد ، مدرکی است که با اجماع تهیه می شود و توسط مقامات معینی به تصویب می رسد .« نظمی است مبتنی بر نتایج استوار علوم و فنون و تجارب بشری در کلیه رشته ها و فعالیتهای عمومی که به صورت قواعد و مقررات و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت و توسعه و تفاهم و تسهیل در ارتباطات ، صرفه جوئی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی و گسترش مبادلات بازرگانی به کار می رود »


ساده کردن ، تعویض پذیری، تبادل افکار، ایمنی، تامین منافع مصرف کننده، رمزدار و نشاندار کردن برای تبادل بین المللی، کیفیت ، تامین منافع اجتماعی و رفع موانع تجاری را می توان از اهداف استاندارد نام برد . هدف غائی استاندارد کردن فرهم کردن وسائل زندگی راحت و خوب یرای مردم است.
سازمان بین المللی استاندارد International Organization for Standardization سال1947 تاسيس يافت. وظيفه اصلي (ISO) توسعه استاندارد كردن و فعاليت هاي مرتبط در جهان با نگرشي تسهيل كننده نسبت به تبادلات بين المشللي كالاها و خدمات, ب

هبود همكاري در محدوده علمي, فني, اطلاعاتي و فعاليت هاي اقتصادي و حمايت از توليد كننده و مصرف كننده مي باشد. سازمان بين المللي استاندارد (ISO) تدوين استانداردهاي فني و اختياري را بر عهده دارد. دامنه كار (ISO) به يك شاخه اختصاصي محدود نمي شود و شامل كليه موضوعات و رشته هاي فني به‌ جز حوزه مهندسي برق و الكترونيك كه توسط IEC) International Electrical Commission) انجام می گیرد, مي گردد. در حال حاضر، ا

ين سازمان بین‌الملی متشكل از یک شبکه از مؤسسات استاندارد ملی در 157کشور دنیا است، كه بر پایه یک مرکز در هر کشور و یک مرکز اصلی در شهر ژنو - سوئیس فعالیت می‌کند که وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را برعهده داردتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 14:56 | نویسنده : ایمان رستگار
استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1389


 سنگ هاي ساختماني، گرانيت، ويژگي ها

 سراميک هاي پيشرفته -  عملکرد خود تميز شوندگي مواد فتوکاتا ليتيک نيمه هادي

 سراميک هاي پيشرفته - تعيين ميزان ذرات درشت در پودرهاي سراميکي با روش الک تر - روش آزمون

 شيشه و شيشه سراميک ها - روش آزمون

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز کروم دار و مواد خام حاوي کروم قسمت اول

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز کروم دار ومواد خام حاوي کروم قسمت دوم

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز کروم دار ومواد خام حاوي کروم قسمت سوم

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز و مواد خام حاوي سيليسيم کاربايد - قسمت اول

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز و مواد خام حاوي سيليسيم کاربايد - قسمت سوم

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1388

 

کاشي هاي سراميکي، تعيين انبساط رطوبتي

کاشي هاي سراميکي، تعيين ميزان سرب و کادميوم آزاد شده از کاشي لعابدار

کاشي هاي سراميکي،  تعيين ابعاد و کيفيت سطح

کاشي هاي سراميکي،  تعيين مقاومت سايش سطحي کاشي هاشي لعاب دار

چسب هاي کاشي،  تعيين تغيير شکل متقاطع چسب ها و گروت ها سيماني

چسب هاي کاشي، تعيين مقاومت چسبندگي کششي چسب هاي سيماني

چسب هاي کاشي،  تعيين زمان باز

چسب هاي کاشي ، تعيين لغزش

چسب هاي کاشي ، صفحات بتني براي آزمون

چسب هاي کاشي، تعيين قابليت ترکنندگي

چسب هاي کاشي، الزامات طبقه بندي و شناسايي

چسب هاي کاشي ،  تعيين مقاومت چسبندگي برشي چسب هاي ديسپرسي

گروت هاي کاشي،  تعيين مقاومت شيميايي ملات هاي رزيني

گروت هاي کاشي، تعيين مقاومت در برابر سايش

گروت هاي کاشي، تعيين مقاومت فشاري و خمشي

گروت هاي کاشي،  تعيين جذب آب

کاشي کاري ديوار و کف، آيين کار طراحي و نصب کاشي ها و موزاييک هاي سراميکي کف

سراميک هاي پيشرفته ، مقاومت خمشي سراميک هاي يکپارچه در دماي افزايش يافته

سراميک هاي پيشرفته ، سختي سراميک هاي يکپارچه در دماي اتاق

سراميک هاي پيشرفته ، چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه توسط روش تيغه شياردار

سراميک هاي پيشرفته، تعيين مشخصات سايش سراميک هاي يکپارچه توسط روش توپي در ديسک

سراميک هاي ظريف، چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه توسط ترک سطحي با خمش

سراميک هاي پيشرفته ، مساحت سطحي ويژه پودرهاي سراميکي به وسيله جذب گاز 

سراميک هاي پيشرفته ، فعاليت ضد باکتري مواد فتوکاتاليتيک نيمه هادي

سراميک هاي پيشرفته ،  توزيع اندازه ذرات پودرهاي سراميکي توسط روش پراش ليزر

سراميک هاي پيشرفته ، خزش کششي سراميک هاي يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته ، چسبندگي پوشش هاي سراميکي به وسيله آزمون خراش

سراميک هاي پيشرفته ،  تعيين ضخامت لايه سراميک توسط نيمرخ سنج با کاونده تماسي

سراميک هاي پيشرفته، مقاومت برشي بين ورقه اي کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف پيوسته

سراميک هاي پيشرفته ، رفتار فشاري کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته ، مقاومت کششي سراميک هاي يکپارچه

سراميک هاي ، چرخه خستگي خمشي سراميک هاي يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته ، چگالي توده اي پودرهاي سراميکي

سراميک هاي پيشرفته ، عملکرد پالايش هواي مواد فتوکاتاليتيک نيمه رسانا

سراميک هاي پيشرفته،  استحکام خمشي سراميک هاي يک پارچه در دماي اتاق

سراميک هاي پيشرفته،  تعيين چگالي مطلق پودرهاي سراميکي با پيکنومتر

سراميک هاي پيشرفته، تعيين مقاومت خوردگي سراميک هاي يک پارچه در محلول هاي اسيدي و قليايي

سراميک هاي پيشرفته ، آماده سازي نمونه براي تعيين توزيع اندازه ذرات پودرهاي سراميکي

سراميک هاي پيشرفته ، ارزيابي چسبندگي پوشش هاي سراميکي به روش ايجاد فرو رفتگي (خراش ) راکول

سراميک هاي پيشرفته ، تحليل ويبول براي داده هاي استحکام

سراميک هاي پيشرفته ، مدول الاستيک سراميک هاي يکپارچه در دماي اتاق با تشديد صوتي

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1387

 

سراميک هاي پيشرفته،  رفتار تنش- کرنش کششي کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه با روش تيغه تک لبه ترک دار

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري عبور نور از لايه هاي سراميکي با زير لايه هاي شفاف

سراميک هاي پيشرفته، سامانه طبقه بندي

سراميک هاي پيشرفته ، واژه نامه

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1386


کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت در برابر انبساط حرارتي- رطوبتي (اتوکلاو)

کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت در برابر يخ زدگي

کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت خمشي و نيروي شکست

کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت در برابرضربه با اندازه گيري ضريب ارتجاعي

کاشي هاي سراميکي،  تعيين مقاومت در برابر شوک حرارتي

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري چگالي و تخلخل ظاهريتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 14:54 | نویسنده : ایمان رستگار
به موجب بند يک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمي کشور است که وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ايران را به عهده دارد.

اين موسسه از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد (ISO)، کميسيون بين‌‌المللي الکتروتکنيک (IEC) و سازمان بين‌‌المللي اندازه شناسي قانوني (OIML) است  که  با رعايت موازين پيش‌بيني شده در قانون، براي حمايت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از کيفيت محصولات و ملاحظات زيست‌محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصولات توليدي داخل کشور و / يا اقلام وارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجباري نمايد.

در بحث استانداردهاي مرتبط با صنعت کاشي سراميکي اساسا دو گروه از استانداردها در کشور ما مورد توجه مي باشند

الف ) استانداردهاي بين المللي که کميته متناظر با موضوع کاشي سراميکي و شماره 189 از طرف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مسئوليت مشارکت در تدوين آنها را بر عهده دارد

ب ) استانداردهاي ملي که در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران کميـته ملي مهندسي ساختمان، مصالح و فرآورده هاي ساختماني مسئوليت تدوين آنها را برعهده دارد.

سيستم نشر اطلاعات فناوري سراميک هاي پيشرفته در راستاي ترويج فرهنگ استفاده از استانداردها در صنعت کاشي و سراميک کشور و از سوي ديگر توجه به حقوق مصرف کنندگان و ذينفعان اين حوزه، دسترسي به استانداردهاي ملي مرتبط با صنعت کاشي و سراميک را در اين بخش براي کاربران فراهم آورده است.

اين فهرست بر اساس سال تصويب استانداردهاي  مذکور در کميـته ملي مهندسي ساختمان، مصالح و فرآورده هاي ساختماني و در تعامل با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تکميل خواهد گرديد.

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1389


 سنگ هاي ساختماني، گرانيت، ويژگي ها

 سراميک هاي پيشرفته -  عملکرد خود تميز شوندگي مواد فتوکاتا ليتيک نيمه هادي

 سراميک هاي پيشرفته - تعيين ميزان ذرات درشت در پودرهاي سراميکي با روش الک تر - روش آزمون

 شيشه و شيشه سراميک ها - روش آزمون

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز کروم دار و مواد خام حاوي کروم قسمت اول

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز کروم دار ومواد خام حاوي کروم قسمت دوم

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز کروم دار ومواد خام حاوي کروم قسمت سوم

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز و مواد خام حاوي سيليسيم کاربايد - قسمت اول

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز و مواد خام حاوي سيليسيم کاربايد - قسمت سوم

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1388

 

کاشي هاي سراميکي، تعيين انبساط رطوبتي

کاشي هاي سراميکي، تعيين ميزان سرب و کادميوم آزاد شده از کاشي لعابدار

کاشي هاي سراميکي،  تعيين ابعاد و کيفيت سطح

کاشي هاي سراميکي،  تعيين مقاومت سايش سطحي کاشي هاشي لعاب دار

چسب هاي کاشي،  تعيين تغيير شکل متقاطع چسب ها و گروت ها سيماني

چسب هاي کاشي، تعيين مقاومت چسبندگي کششي چسب هاي سيماني

چسب هاي کاشي،  تعيين زمان باز

چسب هاي کاشي ، تعيين لغزش

چسب هاي کاشي ، صفحات بتني براي آزمون

چسب هاي کاشي، تعيين قابليت ترکنندگي

چسب هاي کاشي، الزامات طبقه بندي و شناسايي

چسب هاي کاشي ،  تعيين مقاومت چسبندگي برشي چسب هاي ديسپرسي

گروت هاي کاشي،  تعيين مقاومت شيميايي ملات هاي رزيني

گروت هاي کاشي، تعيين مقاومت در برابر سايش

گروت هاي کاشي، تعيين مقاومت فشاري و خمشي

گروت هاي کاشي،  تعيين جذب آب

کاشي کاري ديوار و کف، آيين کار طراحي و نصب کاشي ها و موزاييک هاي سراميکي کف

سراميک هاي پيشرفته ، مقاومت خمشي سراميک هاي يکپارچه در دماي افزايش يافته

سراميک هاي پيشرفته ، سختي سراميک هاي يکپارچه در دماي اتاق

سراميک هاي پيشرفته ، چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه توسط روش تيغه شياردار

سراميک هاي پيشرفته، تعيين مشخصات سايش سراميک هاي يکپارچه توسط روش توپي در ديسک

سراميک هاي ظريف، چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه توسط ترک سطحي با خمش

سراميک هاي پيشرفته ، مساحت سطحي ويژه پودرهاي سراميکي به وسيله جذب گاز 

سراميک هاي پيشرفته ، فعاليت ضد باکتري مواد فتوکاتاليتيک نيمه هادي

سراميک هاي پيشرفته ،  توزيع اندازه ذرات پودرهاي سراميکي توسط روش پراش ليزر

سراميک هاي پيشرفته ، خزش کششي سراميک هاي يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته ، چسبندگي پوشش هاي سراميکي به وسيله آزمون خراش

سراميک هاي پيشرفته ،  تعيين ضخامت لايه سراميک توسط نيمرخ سنج با کاونده تماسي

سراميک هاي پيشرفته، مقاومت برشي بين ورقه اي کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف پيوسته

سراميک هاي پيشرفته ، رفتار فشاري کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته ، مقاومت کششي سراميک هاي يکپارچه

سراميک هاي ، چرخه خستگي خمشي سراميک هاي يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته ، چگالي توده اي پودرهاي سراميکي

سراميک هاي پيشرفته ، عملکرد پالايش هواي مواد فتوکاتاليتيک نيمه رسانا

سراميک هاي پيشرفته،  استحکام خمشي سراميک هاي يک پارچه در دماي اتاق

سراميک هاي پيشرفته،  تعيين چگالي مطلق پودرهاي سراميکي با پيکنومتر

سراميک هاي پيشرفته، تعيين مقاومت خوردگي سراميک هاي يک پارچه در محلول هاي اسيدي و قليايي

سراميک هاي پيشرفته ، آماده سازي نمونه براي تعيين توزيع اندازه ذرات پودرهاي سراميکي

سراميک هاي پيشرفته ، ارزيابي چسبندگي پوشش هاي سراميکي به روش ايجاد فرو رفتگي (خراش ) راکول

سراميک هاي پيشرفته ، تحليل ويبول براي داده هاي استحکام

سراميک هاي پيشرفته ، مدول الاستيک سراميک هاي يکپارچه در دماي اتاق با تشديد صوتي

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1387

 

سراميک هاي پيشرفته،  رفتار تنش- کرنش کششي کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه با روش تيغه تک لبه ترک دار

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري عبور نور از لايه هاي سراميکي با زير لايه هاي شفاف

سراميک هاي پيشرفته، سامانه طبقه بندي

سراميک هاي پيشرفته ، واژه نامه

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1386


کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت در برابر انبساط حرارتي- رطوبتي (اتوکلاو)

کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت در برابر يخ زدگي

کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت خمشي و نيروي شکست

کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت در برابرضربه با اندازه گيري ضريب ارتجاعي

کاشي هاي سراميکي،  تعيين مقاومت در برابر شوک حرارتي

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري چگالي و تخلخل ظاهري

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري مقاومت اکسيداسيون سراميک هاي غير اکسيدي يک پارچهتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 14:54 | نویسنده : ایمان رستگار
به موجب بند يک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمي کشور است که وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ايران را به عهده دارد.

اين موسسه از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد (ISO)، کميسيون بين‌‌المللي الکتروتکنيک (IEC) و سازمان بين‌‌المللي اندازه شناسي قانوني (OIML) است  که  با رعايت موازين پيش‌بيني شده در قانون، براي حمايت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از کيفيت محصولات و ملاحظات زيست‌محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصولات توليدي داخل کشور و / يا اقلام وارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجباري نمايد.

در بحث استانداردهاي مرتبط با صنعت کاشي سراميکي اساسا دو گروه از استانداردها در کشور ما مورد توجه مي باشند

الف ) استانداردهاي بين المللي که کميته متناظر با موضوع کاشي سراميکي و شماره 189 از طرف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مسئوليت مشارکت در تدوين آنها را بر عهده دارد

ب ) استانداردهاي ملي که در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران کميـته ملي مهندسي ساختمان، مصالح و فرآورده هاي ساختماني مسئوليت تدوين آنها را برعهده دارد.

سيستم نشر اطلاعات فناوري سراميک هاي پيشرفته در راستاي ترويج فرهنگ استفاده از استانداردها در صنعت کاشي و سراميک کشور و از سوي ديگر توجه به حقوق مصرف کنندگان و ذينفعان اين حوزه، دسترسي به استانداردهاي ملي مرتبط با صنعت کاشي و سراميک را در اين بخش براي کاربران فراهم آورده است.

اين فهرست بر اساس سال تصويب استانداردهاي  مذکور در کميـته ملي مهندسي ساختمان، مصالح و فرآورده هاي ساختماني و در تعامل با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تکميل خواهد گرديد.

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1389


 سنگ هاي ساختماني، گرانيت، ويژگي ها

 سراميک هاي پيشرفته -  عملکرد خود تميز شوندگي مواد فتوکاتا ليتيک نيمه هادي

 سراميک هاي پيشرفته - تعيين ميزان ذرات درشت در پودرهاي سراميکي با روش الک تر - روش آزمون

 شيشه و شيشه سراميک ها - روش آزمون

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز کروم دار و مواد خام حاوي کروم قسمت اول

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز کروم دار ومواد خام حاوي کروم قسمت دوم

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز کروم دار ومواد خام حاوي کروم قسمت سوم

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز و مواد خام حاوي سيليسيم کاربايد - قسمت اول

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز و مواد خام حاوي سيليسيم کاربايد - قسمت سوم

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1388

 

کاشي هاي سراميکي، تعيين انبساط رطوبتي

کاشي هاي سراميکي، تعيين ميزان سرب و کادميوم آزاد شده از کاشي لعابدار

کاشي هاي سراميکي،  تعيين ابعاد و کيفيت سطح

کاشي هاي سراميکي،  تعيين مقاومت سايش سطحي کاشي هاشي لعاب دار

چسب هاي کاشي،  تعيين تغيير شکل متقاطع چسب ها و گروت ها سيماني

چسب هاي کاشي، تعيين مقاومت چسبندگي کششي چسب هاي سيماني

چسب هاي کاشي،  تعيين زمان باز

چسب هاي کاشي ، تعيين لغزش

چسب هاي کاشي ، صفحات بتني براي آزمون

چسب هاي کاشي، تعيين قابليت ترکنندگي

چسب هاي کاشي، الزامات طبقه بندي و شناسايي

چسب هاي کاشي ،  تعيين مقاومت چسبندگي برشي چسب هاي ديسپرسي

گروت هاي کاشي،  تعيين مقاومت شيميايي ملات هاي رزيني

گروت هاي کاشي، تعيين مقاومت در برابر سايش

گروت هاي کاشي، تعيين مقاومت فشاري و خمشي

گروت هاي کاشي،  تعيين جذب آب

کاشي کاري ديوار و کف، آيين کار طراحي و نصب کاشي ها و موزاييک هاي سراميکي کف

سراميک هاي پيشرفته ، مقاومت خمشي سراميک هاي يکپارچه در دماي افزايش يافته

سراميک هاي پيشرفته ، سختي سراميک هاي يکپارچه در دماي اتاق

سراميک هاي پيشرفته ، چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه توسط روش تيغه شياردار

سراميک هاي پيشرفته، تعيين مشخصات سايش سراميک هاي يکپارچه توسط روش توپي در ديسک

سراميک هاي ظريف، چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه توسط ترک سطحي با خمش

سراميک هاي پيشرفته ، مساحت سطحي ويژه پودرهاي سراميکي به وسيله جذب گاز 

سراميک هاي پيشرفته ، فعاليت ضد باکتري مواد فتوکاتاليتيک نيمه هادي

سراميک هاي پيشرفته ،  توزيع اندازه ذرات پودرهاي سراميکي توسط روش پراش ليزر

سراميک هاي پيشرفته ، خزش کششي سراميک هاي يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته ، چسبندگي پوشش هاي سراميکي به وسيله آزمون خراش

سراميک هاي پيشرفته ،  تعيين ضخامت لايه سراميک توسط نيمرخ سنج با کاونده تماسي

سراميک هاي پيشرفته، مقاومت برشي بين ورقه اي کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف پيوسته

سراميک هاي پيشرفته ، رفتار فشاري کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته ، مقاومت کششي سراميک هاي يکپارچه

سراميک هاي ، چرخه خستگي خمشي سراميک هاي يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته ، چگالي توده اي پودرهاي سراميکي

سراميک هاي پيشرفته ، عملکرد پالايش هواي مواد فتوکاتاليتيک نيمه رسانا

سراميک هاي پيشرفته،  استحکام خمشي سراميک هاي يک پارچه در دماي اتاق

سراميک هاي پيشرفته،  تعيين چگالي مطلق پودرهاي سراميکي با پيکنومتر

سراميک هاي پيشرفته، تعيين مقاومت خوردگي سراميک هاي يک پارچه در محلول هاي اسيدي و قليايي

سراميک هاي پيشرفته ، آماده سازي نمونه براي تعيين توزيع اندازه ذرات پودرهاي سراميکي

سراميک هاي پيشرفته ، ارزيابي چسبندگي پوشش هاي سراميکي به روش ايجاد فرو رفتگي (خراش ) راکول

سراميک هاي پيشرفته ، تحليل ويبول براي داده هاي استحکام

سراميک هاي پيشرفته ، مدول الاستيک سراميک هاي يکپارچه در دماي اتاق با تشديد صوتي

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1387

 

سراميک هاي پيشرفته،  رفتار تنش- کرنش کششي کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه با روش تيغه تک لبه ترک دار

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري عبور نور از لايه هاي سراميکي با زير لايه هاي شفاف

سراميک هاي پيشرفته، سامانه طبقه بندي

سراميک هاي پيشرفته ، واژه نامه

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1386


کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت در برابر انبساط حرارتي- رطوبتي (اتوکلاو)

کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت در برابر يخ زدگي

کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت خمشي و نيروي شکست

کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت در برابرضربه با اندازه گيري ضريب ارتجاعي

کاشي هاي سراميکي،  تعيين مقاومت در برابر شوک حرارتي

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري چگالي و تخلخل ظاهري

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري مقاومت اکسيداسيون سراميک هاي غير اکسيدي يک پارچهتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 13:1 | نویسنده : ایمان رستگار
نخستین همایش تخصصی استاندارد کاشی در ایران آغاز به کار کرد .

مشاور ارشد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مدیرکل نهاد امور استان‌های این موسسه در همایش تخصصی استاندارد کاشی در ایران گفت: صنعت کاشی و سرامیک در کشور و به ویژه استان یزد از توانایی و تکنولوژی بسیار خوبی برخوردار است و در حال حاضر در بیشتر واحدهای تولیدی کاشی و سرامیک از تکنولوژی‌های به‌روز و پیشرفته استفاده می‌شود .

وی خاطرنشان کرد: استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز سبب افزایش کیفیت محصولات شده که این امر هر ساله مقادیر زیادی از تولیدات کشورمان را علاوه بر بازارهای داخلی، روانه حوزه صادرات و بازارهای خارجی می‌کند .


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:41 | نویسنده : ایمان رستگار
ایران به کمیته جهانی استاندارد سازی کاشی و سرامیک پیوست

خبرگزاری فارس: ایران به عنوان ششمین تولیدکننده بزرگ و مطرح کاشی و سرامیک در دنیا به عضویت کمیته فنی ایزو ISO/TC189 پیوست.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO به منظور تدوین و به روز نگه داشتن استانداردهای صنعت کاشی و سرامیک و تسهیل در امر مبادله کالا و خدمات، کمیته فنی ایزو TC189 را در سال 1985 راه اندازی کرد.
این کمیته در حال حاضر 48 عضو به صورت اعضای شرکت کننده و یا ناظر دارد.
ایران نیز با توجه به پتانسیل های بالا در این بخش از صنعت در آبان ماه سال جاری با تشکیل کمیته متناظر به عضویت این کمیته درآمده و اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی آن را در بهمن ماه برگزار کرد.
مجید محصصیان، دبیر کمیته فنی متناظر ایزو TC189در ایران با اشاره به تولید 320 میلیون متر مربع انواع کاشی و سرامیک تا پایان سال جاری گفت: کمیته فنی TC189 در ارتباط با تدوین استاندارد های بین المللی و روش آزمون کاشی و سرامیک و مواد مربوط به نصب آنها مانند گروت‌ها، چسب ها و عایق ها با سازمان جهانی ISO فعالیت می کند.
وی ادامه داد: روند افزایش سرمایه گذاری در صنعت کاشی و سرامیک طی سال های اخیر لزوم عضویت در کمیته های استانداردهای جهانی را بیش از پیش ایجاب می کند و در همین راستا بود که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به تشکیل کمیته فنی متناظر استاندارد سازی صنعت کاشی و سرامیک اقدام نمود.
وی افزود: استانداردهای روش های آزمون، تعاریف، ویژگی ها و طبق بندی که به وسیله ایزو TC189 برای کاشی و سرامیک تدوین شده، به اتحاد صنعت کمک کرده و تجارت بین المللی را تسهیل کرده است.
محصصیان همچنین از تدوین و تصویب استانداردهای جهانی برای گروت ها و چسب‌های نصب کاشی و سرامیک خبر داد و گفت: با روند رو به رشد استفاده از چسب ها در نصب محصولات سرامیکی اهمیت تدوین این استانداردها چندین برابر شده است، همچنین در حال حاضر برنامه بازنگری استانداردهایی در مورد مقاومت به ضربه، خراش و سایش کاشی و سرامیک مورد نظر کمیته فنی کاشی و سرامیک در سازمان ایزو قرار گرفته است.
دبیر کمیته فنی متناظر ایزو TC189در ایران با اشاره به این نکته که ایران در حال حاضر به عنوان عضو ناظر در این کمیته فعالیت دارد، خاطر نشان کرد: به زودی و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ایران به عضو اصلی این مجموعه در خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه این کمیته در ایران در حال حاضر 24 عضو دارد، ادامه داد: با توجه به لزوم تکمیل ساختار اعضای کمیته، مطابق آیین نامه تشکیل کمیته های فنی مقرر شد اعضا جدید از جامع توزیع کنندگان ، مصرف کنندگان و سایر تشکل های تخصصی در این صنعت و موسسات بازرسی کیفیت توسط دبیرخانه ارزیابی و به موسسه استاندارد ایران معرفی شوند.
محصصیان با بیان این نکته که میزان صادرات کاشی و سرامیک ایران در سال گذشته حدود 27 میلیون متر مربع گزارش شده است، گفت:مطابق این آمار ایران 8 درصد صادرات کاشی و سرامیک جهان را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای تولیدکننده کاشی و سرامیک در ایتالیا و اسپانیا تصریح کرد: با توجه به پتانسیل و حجم بالای تولید کاشی و سرامیک در کشور هرگونه فعالیت و یا سرمایه گذاری در این بخش از صنعت توجیه اقتصادی خواهد داشت، بنابراین تولیدکنندگان در کنار مسئولین و نهادی های ذیربط باید برنامه ریزی جهت بهره برداری حداکثری از این شرایط را داشته باشند.تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:36 | نویسنده : ایمان رستگار
جایزه ملی کیفیت برای تولیدکننده مصالح‌ساختمانی استاندارد
در چهارمین همایش روز ملی کیفیت که با حضور مدیران ارشد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار شد، جایزه ملی کیفیت به تولیدکننده برتر مصالح‌ساختمانی اهدا شد.

دنیای اقتصاد نوشت، علی اصغر کیهانی مدیر مجتمع تولیدی تحقیقاتی ایران‌فریمکو در این همایش موفق به دریافت جایزه کیفیت برای تولید بتن آماده استاندارد شد.
وی در این مراسم با اشاره به لزوم همکاری و حمایت تولیدکننده از اجرای بدون عیب و نقص قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: یکی از اقدامات اساسی در این راه، برخورد قاطع با هرگونه واردات و توزیع و مصرف کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد است. متاسفانه به نظر می‌رسد که سازمان استاندارد ابزارهای لازم و کافی را برای این منظور در اختیار ندارد وگرنه با شناختی که از مدیران مدبر و کارشناسان سازمان استاندارد داریم، در این سازمان اراده کافی برای برخورد با کالاهای بی کیفیت خارجی و مصرف کالاهای غیر استاندارد را مشاهده می‌کنیم.
وی افزود: ما بر این باوریم که صنعتگر و تولید کننده ایرانی، در تولید هر کالای با کیفیت مزیت نسبی دارد و از اینکه همه نیازهای خود را در داخل تولید کنیم قادر و تواناییم، البته اگر کالاهای بی کیفیت وارداتی نظم بازار را آشفته نکند. کیهانی در خاتمه گفت: عبور از این دوره تاریخی، جز باتوجه بیش از پیش به تولید و صنعت میسر نخواهد شد و کالاهای تولیدی ما نیز لازم است اعتبار به‌دست آمده از نظر کیفیت در نزد مصرف کنندگان داخلی و خارجی را حفظ کنند و همه این اهداف محقق نمی شود جز اینکه سازمان اصلی متولی کیفیت جایگاهی در شان مسوولیتی که برعهده دارد بدست آورد.تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:35 | نویسنده : ایمان رستگار
مدیر پروژه کلینیک صنعت و معدن خبرداد: ایجاد شعبه‌های کلینیک صنعت و معدن در پنج استان کشور راه‌اندازی شبکه‌های آزمایشگاهی در دانشگاه‌ها و شرکت‌های کشور
مدیر پروژه کلینیک صنعت و معدن با بیان اینکه برای ایجاد و توسعه فعالیت‌های کلینیک صنعت و معدن با وزات صنایع و معادن تفاهم نامه‌هایی امضاء شده است از ایجاد شعبه‌های کلینیک صنعت و معدن در استان‌های خراسان رضوی، قزوین، قم، البرز و گیلان در فاز دوم توسعه کلینیک صنعت و معدن خبرداد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرامیران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر قاسم عموعابدینی در نشستی با خبرنگاران با اشاره به بخش‌های مکانیک و ماشین سازی، شیمی و فرآیند، مواد و متالورژی، معدن و فرآوری، علوم زیستی، انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی، صنایع کشاورزی، حقوق تجاری و بازاریابی به عنوان حوزه‌های فعال این کلینیک اظهارکرد: این کلینیک در بخش‌های مختلف با به کارگیری ظرفیت‌های نهفته و ارزشمند اساتید دانشگاه‌ها و متخصصین صنایع اقدام به حل مشکلات و معظلات صنایع مختلف در قالب ارائه مشاوره‌های فنی و تخصصی، خدمات کلینیکی، خدمات آزمایشگاهی، سمینارهای آموزشی و تورهای صنعتی برای ایجاد ارتباطات نزدیکتر میان صنایع و دانشگاهیان می‌کند.
رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه مذاکراتی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت راه اندازی کلینیک‌های صنعتی صورت گرفته است تصریح کرد: برای نهادینه شدن این کلینیک‌ها در کشور، وزارت صنایع از سال 86 مذاکراتی را با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آغاز کرده که هم اکنون در فاز دوم و در حال توسعه شعب این کلینیک در دیگر استان ها هستیم به گونه‌ای که ابتدا در پنج استان خراسان رضوی، قزوین، قم، البرز و گیلان این پروژه را توسعه داده و در صورت موفقیت در صددیم تا در تمامی استان‌ها و پارک‌های علم و فناوری آن را گسترش دهیم.
عموعابدینی در پایان با تاکید براینکه تاکنون 68 مشاوره با اثربخشی معادل شش و نیم میلیارد تومان به صنایع مختلف ارائه داده‌ایم، خاطر نشان کرد: به زودی شبکه‌های آزمایشگاهی را در تمامی دانشگاه‌های و شرکت های متوسط و بزرگ کشور که دارای بخش تحقیق و توسعه هستند ایجاد می‌کنیم تا بتوانیم تست‌های لازم در این زمینه انجام دهیم.


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:35 | نویسنده : ایمان رستگار
جزئیات کامل آئین نامه رعایت استاندارد در ساخت و سازها
جزئیات کامل آئین نامه استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد که از اول تیرماه امسال اجباری شده است، منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرامیران به نقل از خبرگزاری مهر، در آئین نامه اجرایی استفاده اجباری از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد از اول تیرماه امسال آمده است: کلیه شهرداریها، فرمانداریها، بخشداریها و مدیریت شرکتهای صنعتی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و کارگاههای صنعتی و کشاورزی در زمان صدور پروانه ساخت، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد را با ممهور کردن پروانه ساخت با مضمون " بر اساس مصوبه هیئت وزیران استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد اجباری است".
براساس این آئین نامه، تاکید نمایند و صدور پایان کار و عدم تخلف ساختمان را بر اساس گواهی مهندس ناظر و منوط به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در سازه نمایند.
در این ارتباط مهندس ناظر و مراجع صدور پروانه و شهرداریها مکلفند آخرین فهرست مصالح ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری را به متقاضیان ارائه نمایند و مهندسان ناظر مکلف به کنترل مصالح ساختمانی و درج مشخصات کامل مصالح به کار رفته طی جدول پیوست می باشند.
همچنین اداره کل استاندارد و یا نماینده شرکتهای بازرسی دارای تایید صلاحیت از موسسه استاندارد می توانند نسبت به بازدید در حین ساخت اقدام و در صورت مشاهده موارد مغایر، نسبت به اعلام گزارش به شهرداری مربوطه جهت برخورد قانونی اقدام نمایند. شهرداریها و سازمان نظام مهندسی موظف به همکاری با اداره کل استاندارد هستند.
در این آئین نامه اجرایی آمده است: سازمان استاندارد و آزمایشگاههای همکار سازمان استاندارد می توانند در هنگام بتن ریزی از بتن در حال مصرف نمونه گیری نموده و نتیجه آزمایش را به سازمان استاندارد جهت اقدام مقتضی ارسال نمایند.
همچنین مهندسان محاسب و دفاتر طراحی مکلفند در نقشه های سازه ای علاوه بر محاسبه مقادیر، نسبت به درج رده مقاومتی و شماره استاندارد ملی بتن و تیرچه مصرفی نیز اقدام نمایند.
براساس این آئین نامه، استفاده از بتن دست ساز و غیر استاندارد در اجرای سازه پروژه ها از جمله فونداسیون، ستون و سقف و همچنین ساخت تیرچه و بلوک در پای کار ممنوع می باشد. مهندسان ناظر مکلفند بر مصرف و استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و ساز نظارت دقیق نموده و در گزارشات مرحله ای نظارت، قید نموده و در صورت تخلف مالکان و مجریان، نسبت به انعکاس موارد به شهرداریها و مراجع صادر کننده مجوز ساخت و سازمان مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
در ادامه این آئین نامه اجرایی آمده است: در موارد خاص از قبیل محدودیت حمل  و نقل بتن در صورت عدم امکان تامین بتن آماده مطابق طرح اختلاط ارائه شده توسط مهندس ناظر نسبت به تامین بتن اقدام شود. مسئولیت کیفیت بتن با مهندس ناظر و مجری می باشد. (شیت آزمایش در پرونده الزامی است)
همچنین کارخانجات سیمان مکلف به رعایت استاندارد سیمان بنایی هستند.
اداره کل استاندارد استان مکلف است بر اساس قوانین ذیربط نسبت به بازرسی از جوش ساختمانهای اسکلت فلزی با بیش از 2000 متر مربع زیر بنا اقدام نماید و در صورت مشاهده مغایرت، موارد را به شهرداری و سازمان نظام مهندسی گزارش نماید.
مهندسان ناظر با توجه به اهمیت اجرای سیم ارت در تامین امنیت ساکنین و جلوگیری از برق گرفتگی و غیره مکلفند در سیم کشی حتما اجرای آن را لحاظ نمایند.
راهنمایی و رانندگی و پلیس راه طبق ضوابط همکاری لازم را با تراک های حمل بتن استاندارد بنمایند.
بنابراین آئین نامه اجرایی، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران مکلف است نسبت به ارائه آخرین اطلاعات در زمینه تولید کنندگان مصالح ساختمانی استاندارد به سازمانها، شهرداریها و دستگاههای اجرایی ذیربط و به روز رسانی آن و اطلاع رسانی در این زمینه اقدام نماید.
در صورتی که فرآورده ای ( مصالح ساختمانی ) فاقد استاندارد ملی مربوطه باشد اداره کل استاندارد استان موظف است با هماهنگی موسسات و سازمانهای مرتبط مانند مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نسبت به تهیه ضوابط و شرایط تولید و توزیع آن فرآورده اقدام نماید.
در این آئین نامه اجرایی تاکید شده است: هر گونه تبلیغات مصالح ساختمانی فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر مطابق تبصره 4 ماده 6 قانون تاسیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب مجلس شورای اسلامی ممنوع بوده و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان موظف به پیگیری موارد فوق می باشد.
سازمان نظام مهندسی مطابق مقررات با مهندسان ناظر و مجری که از مفاد این آیین نامه تخلف نمایند، برخورد نماید


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:34 | نویسنده : ایمان رستگار
32 گروه مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجرابی هستند
مشاور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: هم اکنون 32 گروه مصالح ساختمانی که شامل بیش از 100 استاندارد ملی است، مشمول استاندارد اجباری به شمار رفته و در ساخت و ساز ساختمان ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرامیران به نقل از باشگاه خبرنگاران فریدون بلغاری، مشاور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با اشاره به اینکه تمامی ساختمان ها باید کیفیت و استانداردهای لازم را داشته باشند، تصریح کرد: تقسیم بندی شهرداری براساس متراژ ساختمان ها امری مناسب نیست و این تقسیم بندی از لحاظ سازمان استاندارد، فاقد اعتبار است؛ چرا که تمامی ساختمان ها با هر متراژی باید از مصالح ساختمانی با کیفیت و استاندارد ساخته شود.
وی افزود: ساختمان های بالای 3 هزار متر نیز باید مطابق با استانداردهای ملی و سازمان استاندارد ساخته شود تا کیفیت مناسب را داشته باشد.
مشاور رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ادامه داد: عمر ساختمان ها در کشورهای اروپایی بین 80 تا 90 سال بوده، این در حالی است که در ایران بنا به دلایلی همچون نبود نظارت های مناسب در حین ساخت و ساز و استفاده از مصالح ساختمانی بدون کیفیت، عمر ساختمان ها بین 30 تا 40 سال است، بنابراین سازمان نظام مهندسی باید نظارت های خود را بیشتر و فعال تر اجرا کند.
وی خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که تمامی مصالح ساختمانی با استانداردهای ملی همسو شده و علاوه بر تامین سلامت مردم از ساختمان ها به بهترین نحو استفاده کرد و رشد اقتصاد ملی را در پی داشت.


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:34 | نویسنده : ایمان رستگار
قطع سهمیه سوخت و سیمان واحدهای تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد
سهمیه سوخت واحدهای تولید مصالح ساختمانی که هنوز نشان استاندارد نگرفته‌اند، قطع می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرامیران به نقل از ایسنا فریدون بلغاری - مشاور رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - با بیان این مطلب گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با شرکت‌ ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی قرار است به زودی سهمیه سوخت واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی که هنوز اقدام به دریافت نشان استاندارد نکرده‌اند، قطع شود.

وی افزود: همچنین قرار است با همکاری وزارت بازرگانی سهمیه سیمان این واحدها نیز قطع شود.

او با اشاره به این‌که طی چند ماه اخیر در 13 استان کشور 30 مورد حکم قضایی علیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی غیراستاندارد صادر شده است، توضیح داد: در برخی از موارد نیز متخلفان به جرایم سنگین حبس و نقدی محکوم شده‌اند.

بلغاری همچنین با اشاره به تنظیم لایحه‌ای در بخش حقوقی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عنوان کرد: مواردی مانند اصلاح قوانین مربوط به تعیین مجازات متخلفان استاندارد و ارتقای جایگاه سازمان استاندارد در این اصلاحیه در نظر گرفته شده‌اند.

مشاور رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در ادامه با تاکید بر این‌که مجازات‌های کنونی تناسب چندانی با تخلفات تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای غیراستاندارد ندارد، افزود: متاسفانه در برخی از موارد متخلفان اقدام به تولید و واردات کالاهایی می‌کنند که با جان مردم سروکار دارد، اما این افراد تنها در حد چند هزار تومان جریمه نقدی مجازات می‌شوند.

وی تصریح کرد: باید کاری کرد که مجرمان از واردات و تولید کالاهای غیراستاندارد بترسند، نه این‌که ترسشان بریزد. متاسفانه با مجازات‌های کنونی ترس مجرمان ریخته است.

به گفته او براساس ماده 9 قانون استاندارد تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای غیراستاندارد به تناسب جرم انجام داده از یک ماه تا دو سال حبس و از یک صد هزار ریال تا 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند که متاسفانه این قانون هم‌اکنون به درستی اجرا نمی‌شود.

مشاور رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اضافه کرد: این در حالی است که مجازات جعل علامت استاندارد طبق ماده 525 قانون مجازاتتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:33 | نویسنده : ایمان رستگار
تولیدکنندگان مصالح ساختمانی غیراستاندارد ازگرفتن تسهیلات محروم می‌شوند
مدیرکل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان تهران گفت: تولیدکنندگان انواع مصالح ساختمانی غیراستاندارد از گرفتن هر گونه تسهیلات محروم می‌شوند.

مدیرکل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان تهران گفت: تولیدکنندگان انواع مصالح ساختمانی غیراستاندارد از گرفتن هر گونه تسهیلات محروم می‌شوند.

مهدی پورهاشم روزشنبه به خبرنگارایرناافزود: مطابق تبصره چهار ماده شش قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان های دولتی نباید هیچ نوع تسهیلاتی بخصوص مواد اولیه را در اختیار این تولیدکنندگان قرار دهند.

وی تصریح کرد: طبق تصویب هیات وزیران از ابتدای سال ‪ ۸۷‬تولید و عرضه انواع مصالح و فرآورده های ساختمانی بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد، ممنوع است.

پورهاشم گفت: با همکاری و هماهنگی همه سازمان های دولتی استان تهران امسال ازتولید، عرضه وبکارگیری مصالح ساختمانی غیراستانداردجلوگیری و ضمن توقیف و جمع آوری آنها واحدهای متخلف از طریق رسانه‌ها به مصرف‌کنندگان معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت مصالح ساختمانی در این استان تاکید کرد: هم اکنون ‪ ۵۷‬واحد تولیدی شن و ماسه، ‪ ۵۵‬واحد تولید بتن آماده، هفت واحد تولیدتیرچه ساختمانی، دو واحد تولیدی بلوک سیمانی، چهارواحد تولیدی سیمان ، یک واحد تولیدکننده آجر ماشینی و چهار واحد تولیدی کاشی و سرامیک دارای پروانه استاندارددرسطح استان تهران، تولیدات خود را به بازار عرضه می‌کنند.

وی یادآورشد: مصرف‌کنندگان مصالح و فرآورده های ساختمانی اعم از سازندگان و پیمانکاران موظفند ازمصالح استاندارد ساخت واحدهای تولیدی دارای کاربرد علامت استاندارد استفاده کنند.

پورهاشم گفت: در صورتی که بازرسان این اداره با موارد تخلف و استفاده از مصالح نامرغوب و غیراستاندارد توسط مصرف‌کننده و پیمانکاران و عرضه این نوع مصالح در بازار مواجه شوند برابر قانون با متخلفان برخورد خواهند کرد.تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:33 | نویسنده : ایمان رستگار
عضو نظام مهندسی ایلام: با شیوه‌های نادرست ساختمان‌سازی باید برخورد شود
عضو هیات رییسه نظام مهندسی ایلام گفت: با شیوه‌های نادرست ساختمان‌سازی و ساخت و سازهای غیراصولی شهر ایلام باید برخورد شود.

عضو هیات رییسه نظام مهندسی ایلام گفت: با شیوه‌های نادرست ساختمان‌سازی و ساخت و سازهای غیراصولی شهر ایلام باید برخورد شود.

"منوچهر مسعودی" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به مشکل کمبود زمین و همچنین گرانی مصالح ساختمانی برخی از افراد در حاشیه شهر ایلام اقدام به ساخت خانه‌هایی بدون رعایت اصول ایمنی کرده‌اند.

وی گفت: متاسفانه شمار واحدهای ساخته شده در گوشه و کنار شهر ایلام که به صورت نامرتب و غیراستاندارد ساخته شده، بسیار زیاد شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی عموما با این قبیل افراد برخورد می‌کند به همین دلیل بیشتر آنان شبانه و به دور از چشم ناظران اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز می‌کنند.

وی گفت: متاسفانه این قبیل اقدامات بعدها به معضلی برای شهر تبدیل می‌شود زیرا هیچگونه اصول اولیه ساخت و ساز در آنها رعایت نشده است.

وی افزود: اگر به گونه‌ای زمینه خانه‌دار شدن همه افراد بی‌خانمان فراهم شود بدون شک این قبیل مشکلات که ممکن است در اثر وقایع طبیعی مانند زلزله خسارتهای جبران‌ناپذیری به بار بیاورد، ایجاد نمی‌شود.

مسعودی گفت: اکنون با ورود مصالح ساختمانی جدید به بازار که از سبکی و مقاومت بیشتری برخوردارند، می‌توان با هزینه بسیار پایین ساختمان بسیار محکمی ساخت.

وی گفت: هر چه ساختمان سبکتر و اتصالات آن پیوسته‌تر باشد در برابر زلزله مقاومتر بوده و خسارات کمتری به دنبال دارد.

وی افزود: مصالح جدید ساختمانی که دارای گواهینامه و تایید فنی بوده و استاندارد هستند به دلیل مقاومت در برابر زلزله باید کم کم در ساخت و سازها متداول شود.

وی گفت: از نظر معماری هر چه ساختمان منظم‌تر و یکنواخت‌تر باشد، مناسب بوده و در برابر وقوع حوادث طبیعی از استحکام بالایی برخوردار است.

مسعودی افزود: تجربه نشان داده است که ساختمانهای نامنظم در برابر زلزله از مقاومت بالایی برخوردار نیستند و علاوه بر تخریب، خسارات مالی و جانی زیادی به بار می‌آورند.

وی گفت: همچنین بر اساس ضوابط، هر ساختمان باید فاصله معینی با ساختمان کناری داشته باشد، این در حالی است که ساختمانهای قدیمی و ساخت و سازهای غیرمجاز جدید به صورت مجتمع به یکدیگر متصل بوده و در برابر زلزله مقاومتی ندارند.

وی افزود: شهرداری، سازمان مسکن و شهرداری، حوزه عمرانی استانداری و سازمان نظام مهندسی به عنوان متولیان ساخت و ساز راه چاره‌ای برای مبارزه با ساخت و سازها که خارج از ضوابط آیین‌نامه و مقررات ملی احداث است، باید بیاندیشند.

وی گفت: عدم برخورد با این ساخت و سازها تبدیل به یک شیوه در ساختمان سازی در میان مردم می‌شود که بعدها جلوگیری از آن مشکلتر است.

وی افزود: اگر بتوانیم به سمت و سویی برویم که ساختمان را به شکلی بسازیم که سبک بوده و از مصالح بومی در آن بکار رود، علاوه بر صرفه اقتصادی، قدم مثبتی در ایمن‌سازی انجام داده‌ایم.

بر اساس اطلاعات موجود استان ایلام با ‪ ۶۰۰‬هزار نفر جمعیت اکنون با کمبود بیش از ‪ ۲۵‬هزار واحد مسکونی مواجه استتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:32 | نویسنده : ایمان رستگار
رئیس سازمان استاندارد خبر داد: رکورد تدوین استاندارد در سال 86 شکسته شد/ تدوین تمام استاندارد ها در سال 87 الکترونیکی خواهد شد
طی سال گذشته رکورد تدوین استاندارد با رشد 300 درصدی شکسته شد که در طول نیم قرن فعالیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بی سابقه بوده است.

ه گزارش خبرنگار موج، محمد ناظمی اردکانی رییس سابق سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، درخصوص عملکرد این سازمان طی سال 1386 گفت: با استفاده از ظرفیت های علمی و فنی کشور، رکورد تدوین استاندارد در سال گذشته شکسته شد بطوریکه بیشترین سهم از این تعداد مربوط به استانداردهای خودرو و نیروی محرکه (20 درصد)، برق و الکترونیک (13 درصد) و به ترتیب خوراک و فرآورده های غذایی و کشاورزی، شیمیایی و پلیمر و ... است.
وی از رشد 25 درصدی در ارتباط با آموزش و ترویج استاندارد ها و صدور یک هزار و 700 پروانه کاربرد علامت استاندارد در سال 86 خبر داد.
ناظمی اردکانی از رشد 84 درصدی در زمینه کالیبراسیون و آزمون وسایل سنجش در سال 86 خبر داد و اظهار داشت: برای اولین بار در طول فعالیت سازمان استاندارد، در سال گذشته تمامی وسایل توزین و سنجش واحدهای صنفی برای جلوگیری از هرگونه کم یا زیاد فروشی مورد تست قرار گرفت و برچسب تاییدیه این سازمان بر روی وسایلی که مورد تایید قرار گرفت نصب شد.
رییس سابق سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همچنین از امضاء چهار تفاهم نامه برای تسهیل در امر واردات و صادرات در سال 1386 خبر داد و تصریح کرد: برای تسهیل در امر صادرات و واردات سخت گیری در مبداء و سهل گیری در مقصد را در دستور کار این سازمان قرار دادیم بطوریکه کالا در گمرک ظرف مدت 24 ساعت ترخیص شود.
وی با بیان اینکه در طول سال 86 تمامی استانداردهای اجباری تجدید نظر شد، بیان کرد: با فعال کردن ادارات کل استاندارد استان ها تمامی آزمون نمونه در سطح استانها انجام می گیرد که این امر موجب صرفه جویی در وقت و هزینه خواهد بود چرا که این اقدام در گذشته با ارسال نمونه کالا به ستاد انجام می‏گرفت.
ناظمی اردکانی تهیه سند توسعه استانداردسازی ایران را از دیگر اقدامات این سازمان در سال 86 برشمرد و افزود: تعیین هفت راهبرد ستادی و 10 راهبرد استانی که در سال گذشته با اجماع نظر تمام مدیران این سازمان انجام گرفت تحول عظیمی در ماموریت های استاندارد سازی ایجاد خواهد کرد.
رییس سابق سازمان استاندارد در ادامه با اشاره به تشکیل پژوهشگاه استاندارد، گفت: پژوهشگاه می تواند اقدامات موثری به منظور تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی ایجاد کند و همچنین به دانش فنی روز دنیا دست یابد.
دکتر ناظمی در پایان از تغییر فرآیند تدوین استاندارد به صورت الکترونیکی و مجازی در سال 1386 خبر داد و خاطرنشان کرد: تدوین استاندارد در سال گذشته 50 درصد بصورت حضوری و 50 درصد بصورت الکترونیکی بود که طی سال جاری این فرآیند 100 درصد الکترونیکی خواهد شدتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:31 | نویسنده : ایمان رستگار
جایزه ملی کیفیت برای تولیدکننده مصالح‌ساختمانی استاندارد
در چهارمین همایش روز ملی کیفیت که با حضور مدیران ارشد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار شد، جایزه ملی کیفیت به تولیدکننده برتر مصالح‌ساختمانی اهدا شد.

دنیای اقتصاد نوشت، علی اصغر کیهانی مدیر مجتمع تولیدی تحقیقاتی ایران‌فریمکو در این همایش موفق به دریافت جایزه کیفیت برای تولید بتن آماده استاندارد شد.
وی در این مراسم با اشاره به لزوم همکاری و حمایت تولیدکننده از اجرای بدون عیب و نقص قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: یکی از اقدامات اساسی در این راه، برخورد قاطع با هرگونه واردات و توزیع و مصرف کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد است. متاسفانه به نظر می‌رسد که سازمان استاندارد ابزارهای لازم و کافی را برای این منظور در اختیار ندارد وگرنه با شناختی که از مدیران مدبر و کارشناسان سازمان استاندارد داریم، در این سازمان اراده کافی برای برخورد با کالاهای بی کیفیت خارجی و مصرف کالاهای غیر استاندارد را مشاهده می‌کنیم.
وی افزود: ما بر این باوریم که صنعتگر و تولید کننده ایرانی، در تولید هر کالای با کیفیت مزیت نسبی دارد و از اینکه همه نیازهای خود را در داخل تولید کنیم قادر و تواناییم، البته اگر کالاهای بی کیفیت وارداتی نظم بازار را آشفته نکند. کیهانی در خاتمه گفت: عبور از این دوره تاریخی، جز باتوجه بیش از پیش به تولید و صنعت میسر نخواهد شد و کالاهای تولیدی ما نیز لازم است اعتبار به‌دست آمده از نظر کیفیت در نزد مصرف کنندگان داخلی و خارجی را حفظ کنند و همه این اهداف محقق نمی شود جز اینکه سازمان اصلی متولی کیفیت جایگاهی در شان مسوولیتی که برعهده دارد بدست آورد.تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:30 | نویسنده : ایمان رستگار
آمار نشان می دهد که 60 درصد بتن آماده مصرفی غیر استاندارد است
دبیر انجمن بتن ایران گفت : بررسی روند تولید بتن اماده در کشور نشان می دهد که حدود 60 درصد تولید در این بخش بدون استاندارد به بازار عرضه شده و مورد مصرف قرار می گیرد و هیچ دستگاهی نسبت به آن پاسخگو نیست .
مشکلات صادرات سیمان به عراق بررسی می شود
رقابت نابرابر تولیدکنندگان بتن آماده استاندارد با بتن غیراستاندارد
بازار بتن آماده همواره شاهد رقابت نابرابری بین محصولات دارای نشان استاندارد و بتن های دست ساز و غیراستاندارد بوده است و جالب اینکه قیمت پایین بتن های غیر استاندارد، همواره گوی رقابت را از کارخانجات رقیب می رباید.
بلوکهای سیمانی رکود دار مصالح غیر استاندارد
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تولید و استفاده از مصالح غیر استاندارد در ساخت و سازها را نوعی قانون گریزی دانست و گفت: مصالحی مانند شن و ماسه و بلوکهای سیمانی رکوردار تولید مصالح غیر استاندارد هستند.
مصرف بالای انرژی و خداحافظی با آجر و بلوک!
شواهد نشان می‌دهد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی سنتی مجبور می‌شوند رویه کاری خود را تغییر داده و به سمت تولید مصالح صنعتی بروند.
مجوز افزایش قیمت آجر با هماهنگی استانداری‌ها صادر شد
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع از صدور مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای افزایش قیمت فروش آجر به اندازه‌ای که مصرف گاز در قیمت تمام شده واحدها تأثیرگذار است، خبر داد.
بتن آماده با نام تجاری 'پیشرو بتن ' غیر استاندارد اعلام شد
رییس واحد اجرای اداره کل استاندارد استان تهران گفت: بتن آماده با نام تجاری 'پیشرو بتن ' غیر استاندارد است.
جایزه ملی کیفیت برای تولیدکننده مصالح‌ساختمانی استاندارد
در چهارمین همایش روز ملی کیفیت که با حضور مدیران ارشد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار شد، جایزه ملی کیفیت به تولیدکننده برتر مصالح‌ساختمانی اهدا شد.
مدیر پروژه کلینیک صنعت و معدن خبرداد: ایجاد شعبه‌های کلینیک صنعت و معدن در پنج استان کشور راه‌اندازی شبکه‌های آزمایشگاهی در دانشگاه‌ها و شرکت‌های کشور
مدیر پروژه کلینیک صنعت و معدن با بیان اینکه برای ایجاد و توسعه فعالیت‌های کلینیک صنعت و معدن با وزات صنایع و معادن تفاهم نامه‌هایی امضاء شده است از ایجاد شعبه‌های کلینیک صنعت و معدن در استان‌های خراسان رضوی، قزوین، قم، البرز و گیلان در فاز دوم توسعه کلینیک صنعت و معدن خبرداد.
جلوگیری از تولید بتن غیر استاندارد
رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن خواستار تنگ کردن عرصه برای تولیدکنندگان بتن های غیر استاندارد در کشور شد.


  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ