تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱ | 17:13 | نویسنده : ایمان رستگار
1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbcتاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱ | 17:13 | نویسنده : ایمان رستگار
1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbc1    کوره رولری    

13
2    کوره های رولری    

10
3    تکنولوژی سرامیک    

9
4    فریت ها    

9
5    کاشی کوروش میبد    

8
6    کنترل کیفیت سرامیک    

7
7    پرس ایزواستاتیک سرد    

7
8    استاندارد 25 کاشی    

6
9    رنگدانه های سرامیکی    

6
10    لعاب سازی    

6
11    کائولن زنوز    

6
12    لعاب نمکی    

5
13    کنترل کیفیت در سرامیک    

5
14    صنعت لعاب    

5
15    فلوکولاسیون    

5
16    صدیق سرام آباده    

5
17    صدیق سرام    

5
18    فرآوری کائولن    

5
19    استاندارد ملی شماره 25    

5
20    استحکام خام سرامیک    

5
21    بالمیل چیست؟    

5
22    تکنولوزی سرامیک    

5
23    راک سراميک .r.a.k    

5
24    اکستروژن چیست    

4
25    فرمول لعاب کاشی    

4
26    ساخت لعاب سرامیک    

4
27    کاشی کوثر ابرکوه    

4
28    کتاب سرامیک    

4
29    کاشی امین میبد    

4
30    کاشی کاژه اسلام آباد غرب    

3
31    کاشی کوثر کویر ابرکوه    

3
32    کاشی کورش    

3
33    کاربرد سرامیک در خودرو    

3
34    کارخانه کاشی صدیق سرام    

3
35    کاشی ارکیده یزد    

3
36    ساگار چیست    

3
37    سرامیک پیزو الکتریکتیک کائولین   

3
38    رفتار سیلیکات ها در لعاب کاشی    

3
39    رزسرام    

3
40    فرمول فریت اپک    

3
41    قيمت سيليس    

3
42    فرآورده های قطعات خاک رس    

3
43    پرس گرم    

3
44    تاثیر زبره بر استحکام کاشی    

3
45    المنت چیست    

3
46    استاندارد ۲۵    

3
47    اسپری درایر    

3
48    اتصال سرامیک به فلز    

3
49    msds ولاستونیت    

3
50    msds کائولن    

3
51    technoceram.blogfa.com    

3
52    آسیاب سیاره ای    

3
53    دیمپل کاشی    

3
54    دوغاب سرامیکی    

3
55    تکنولوژی ساخت سرامیک    

3
56    خزیدگی لعاب    

3
57    تعریف کلسیناسیون    

3
58    تاثیر دانسیته بر استحکام کاشی    

2
59    پرس خشک    

2
60    تكنولژي سراميك    

2
61    تجهیزات هم جوشی شیشه    

2
62    ترکیب لعاب کاشی    

2
63    تفاوت لعاب خام و فریت    

2
64    تولید اکسید آلومینیوم    

2
65    تكنولوژي لعاب    

2
66    تولید فیوزد اسپینل    

2
67    جزوه سرامیک    

2
68    جدول زگر    

2
69    تکنولوژی فریت    

2
70    حلال بیوگلاس    

2
71    خواص لعاب    

2
72    بالمیل چیست    

2
73    دمای ذوب زیرکن    

2
74    دی اکسید سیلیسیم    

2
75    خواص سرامیک ها    

2
76    ذخایر کائولن ایران    

2
77    دستگاه rotocolor    

2
78    خشکایش بدنه سرامیکی    

2
79    دلايل اعمال انگوب بر روي كاشي    

2
80    آسیاب گلوله ای آزمایشگاهی    

2
81    آسیاب گلوله ای سیاره ای    

2
82    آسیاب کردن سرامیک ها    

2
83    msds پودر كالك    

2
84    آسياب گلوله اي آزمايشگاهي    

2
85    آشنایی با دستگاه پرس    

2
86    آلومینیوم نیترید    

2
87    آزمايشگاه سراميك    

2
88    114 ماده اوليه سراميكها    

2
89    ارزش سیلیس    

2
90    استاندارد كاشي و سراميك    

2
91    اسپره درایر    

2
92    اسپري دراير    

2
93    پینهول در کاشی    

2
94    استاندارد ملی کاشی    

2
95    انواع سرامیک دیواری    

2
96    پرس ایزواستاتیک گرم    

2
97    استانداردسازي كاشي و سراميك    

2
98    انگوب    

2
99    پرشین کاشی ایرانیان    

2
100    پره های توربین موتور جت tbcتاريخ : دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱ | 19:19 | نویسنده : ایمان رستگار

کتب منتشر شده توسط انجمن سراميک ايران

 

  

AWT IMAGE

  مولايت و سراميک های مولايتی

  مولفين: دکتر تورج عبادزاده، مهندس سيد مجيد ذريه سيدی، مهندس بشير انيسی، مهندس نظير انيسی

  ويراستار: مهندس علی اربابی

  سراميک های مولايتی از ديرباز مورد توجه بشر بوده اند و عموم سراميک های سنتی همچون چينی، کاشی و ... حاوی فاز مولايت بوده و هستند. وجود مولايت در چنين قطعاتی باعث افزايش استحکام شده و قابليت شوک پذيری آنها را بهبود می بخشد. اين کتاب که با همکاری انجمن سراميک ايران منتشر شده است سعی دارد که خواننده را با انواع مواد اوليه مصرفی جهت تهيه مولايت، روش های آماده سازی مواد اوليه، انواع متد سنتز و پخت و همچنين خواص و کاربردهای مولايت آشنا کند.

 


 

 

AWT IMAGE

  مقدمه ای ير خشک کردن سراميک ها

  مترجمان: دکتر محمد علی فقيهی ثانی، مهندس سيد مجيد ذريه سيدی، مهندس علی اربابی

  خشک کردن يکی از مراحل مهم فرآيند ساخت قطعات سراميکی است. کتاب "مقدمه ای بر خشک کردن سراميک ها" کتاب جامعی در زمينه خشک کردن سراميک ها است. روند کتاب به گونه ای است که رنج وسيعی از مخاطبين را می تواند اغناء نمايد. بيشتر فصول به دو بخش مفاهيم پايه و پيشرفته تقسيم شده اند. بخش مفاهيم پايه، ساده و کاربردی تر بوده و می تواند توسط تکنيسين ها و مهندسين کارخانجات مورد استفاده قرار گيرد. در بخش مفاهيم پيشرفته، از تحليل های تئوری و علمی در سطح بالاتری استفاده شده تا بتواند برای تحقيقات علمی و دانشگاهی به کار برده شود. کتاب حاضر حاصل يک عمر تجربه اساتيد و دانشمندان صنعت سراميک آمريکاست.

 


 

 

AWT IMAGE

 

  فرآيند توليد کاشی و سراميک ( SACMI )

  مترجم: ساو هاشمی زنوز

  ويراستار: دکتر حسين سرپولکی

  کتاب From technology through machinary to kilns for SACMI Tile يکی از کاملترين منابع در مورد فرآيند توليد کاشی های سراميکی می باشد. مطالب اين کتاب توسط مهندسان و کارشناسان مرکز تحقيقات SACMI گردآوری شده و در دو قالب تئوری و عملی بيان شده است و از اين رو قابل استفاده برای کليه دانشجويان، مهندسين، کارشناسان و تکنيسين ها در کارخانجات توليد کاشی و سراميک می باشد. کتاب SACMI Tile در دو جلد به رشته تحرير در آمده است که جلد اول به بررسی مواد اوليه و خواص آنها می پردازد. جلد دوم شامل فرآيند و تکنولوژی توليد کاشی کف و ديوار، همچنين بررسی عيوب و روشهای رفع آنها می باشد.

 


 

 

AWT IMAGE

 

آنچه هر مهندسی درباره سراميکها بايد بداند

  مترجمين: دکتر عليرضا ميرحبيبی، دکتر رويا آقابابازاده، مهندس مهدی قهاری

  اين کتاب ترجمه ای است از جلد بيست و هشتم از سری کتاب های "هر آنچه مهندسی بايد بداند" و هدف از آن مروری بر توسعه سريع گروهی از مواد به نام سراميک ها است. فهرست عناوين اصلی اين کتاب عبارتند از: تاريخچه سراميکها، سراميکهای مهندسی سنتی، سراميکهای جديد، فرآيند توليد سراميکها، مسائل طراحی سازه ای، چقرمگی شکست، اتصال سراميک ها، آزمايش های غير مخرب، ابزارهای برش سراميکی، کاشی های عايق برای سفينه فضايی، سراميکهای ابررسانا، سراميکهای الکترونی، سراميکهای پيشرفته مصرفی در خودرو، کامپوزيت های کربن-کربن و ...


 

 

AWT IMAGE

 

روشهای عملی بررسی نمودارهای تعادلی فازی

  نويسندگان: دکتر واهاک کاسپاری مارقوسيان- مهندس مهران غفاری- دکتر اسماعيل صلاحی

  نمودارهای تعادلی فازی از جمله مهمترين ابزارهای مهندسان علم مواد در بررسی و تحليل فازی ماده در کنار هم و شرايط گوناگون دما، ترکيب و فشار هستند. کمبود مسائل حل شده و روش ها آموزشی عملی، همواره يکی از موانع مهم در بررسی چنين نمودارهايی بوده است. در اين کتاب ضمن شرح اصول و مبانی بررسی نمودارهای تعادلی فازی، مثال های کاربردی حل شده فراوانی وجود دارد که به کسب مهارت کافی دانشجويان و مهندسان رشته مواد در بررسی چنين نمودارهايی کمک خواهند کرد.

 


 

AWT IMAGE

  دومين کتاب راهنمای صنعت سراميک ايران

  اين کتاب حاوی اطلاعات کامل بيش از 2000 شرکت داخلی و خارجی شامل کليه مصرف کنندگان و عرضه کنندگان مواد اوليه و محصولات سراميک در تمامی بخش ها از جمله مصالح ساختمانی، گچ، چينی(بهداشتی، مظروف)، ديرگداز، شيشه و بلور، رنگ و لعاب و چسب و همچنين کليه مراکز بازرگانی، دانشگاهی، آموزشی، پژوهشی، نشريات، سازمان ها و انجمن های مرتبط و ... می باشد.

 
 

کتب موجود در انجمن سراميک ايران

 

 

 

AWT IMAGE

جادوی سراميک ها

مترجمان: دکتر سعيد باغشاهی، مهندس حجت پولادوند


AWT IMAGE

 

اصول و کاربرد ميکروسکوپهای الکترونی و روش های نوين آنالبز

دکتر پيروز مرعشی- دکتر سعيد کاويانی- دکتر حسين سرپولکی- دکتر عليرضا ذوالفقاری


AWT IMAGE

 

درامدی بر سراميکها - ساختار و خواص

دکتر سعيد باغشاهی- مهندس سورنا نجم آبادی


 

AWT IMAGE

 

  آلومينای ذوبی- ساينده و ديرگداز

دکتر حسين سرپولکی-آرمين ائيلاقیتاريخ : جمعه ششم مرداد ۱۳۹۱ | 1:30 | نویسنده : ایمان رستگار
  

 

پیشگفتار کتاب هنر سرامیک به قلم گاستون میژون

در علم سراموگرافي مطالعه و تحقيقي جذاب‌تر از مطالعه در مورد سراميك مسلمانان وجود ندارد زيرا كه در هيچ كجاي ديگر شما اين تنوع و كثرت اعجاب‌برانگيز را نخواهيد ديد. قريب به يك هزاره، مسلمانان واقعاً در اين هنر و در هنر ميناي رنگ‌آميزي شده درخشيدند و هيچ‌كس در غنا و درخشندگي و هارموني نتوانست از آنان پيشي گيرد. آن‌ها توانايي بسيار بزرگي در تزيين دكور داشتند كه در آن اشكال انسان‌ها، حيوانات، گياهان و حتي اشكال هندسي و هنري به گونه‌اي زيبا به كار گرفته مي‌شدند كه هيچ قوم ديگري تا آن حد نتوانست به اين مهم دست يابد.
زماني كه در سال 1907 تلاش كردم كه در كتاب اولم خلاصه‌اي از شناختي كه ما مي‌توانستيم از سراميك شرقي داشته باشيم ارائه دهم در هر قدم با مشكلاتي مواجه مي‌شدم كه نمي‌توانستم به راحتي بناها را بررسي و امتحان كنم.
در واقع در مورد اصالت قطعاتي كه به بازارهاي اروپا مي‌رسند دائماً شك وجود دارد. اين قطعات توسط فروشندگاني به اروپا مي‌رسد كه با كاوشگران محلي در ارتباط هستند، كاوشگراني كه راهنمايي‌هاي آنها كاملا مشكوك است.
كاوش‌هاي كاوشگران محلي هيچ‌گاه به صورت عميق و هدفمند با در نظر گرفتن گزارش‌هاي محل‌هاي جستجو شده و لايه‌هاي مختلف نمي‌باشند. اين كاوشگران تكه‌خورده‌هاي پيداشده را به دقت كلاسه نمي‌كنند بلكه بيشتر آنها سطح اجسام يافته‌شده را به گونه‌اي خراش داده و تعداد زيادي تكه‌خرده ايجاد مي‌كنند كه تنها بعضي از اين قطعات را با كمك متخصصان بازسازي مي‌توان بازسازي كرد.
روي قطعات سراميك شرقي نمي‌توان همان فعاليت‌هاي ارزشمند كتيبه‌شناسي كه روي قطعات مسي حكاكي شده با نقره انجام مي‌شود را انجام دهيم. زيرا قطعات مسي غالباً داراي نوشته‌هايي شامل : نام هنرمند، مكان، تاريخ و حتي گاهي اسم يك پادشاه مي‌باشد كه اين اطلاعات ارزشمند و به اندازه كافي دقيق به ما كمك مي‌كنند تا موقعيت زماني و مكاني قطعه مشخص شود. ولي اين‌گونه اطلاعات بسيار به‌ندرت روي قطعات سراميك ديده مي‌شوند و تنها اين‌گونه اطلاعات را روي چند قطعه سراميك ايراني مي‌توان يافت.
بدليل تنوع بسيار بالاي سراميك‌هايي كه در كاوش‌هاي سال‌هاي اخير بدست آمده روش‌هايي براي مرتب‌سازي منظم و واضح آنها به وجود آمد.
نكات زير در اين روش‌ها قابل ذكر است:
ما نمي‌توانيم واقعيت موقتي بودن و قياسي بودن اين روش‌ها را پنهان كنيم.
يكي از تاريك‌ترين بخش‌هاي اين روش‌ها مربوط به گذار از سراميك يونان باستان و سراميك عصر ساسانيان به سراميك مسلمانان است. به لطف كاوش‌هاي انجام شده در قستنطنيه، كريمه، آسياي صغير و جزاير اژه، كه نتايج آن در موزه قستنطنيه، برلين، لندن، پرگام و پرين موجود مي‌باشد شناختي كلي در مورد سراميك بيزانس بدست آمده و اين درحالي است كه هيچ شناختي در مورد سراميك ساسانيان وجود ندارد.
من يقين دارم كه نمونه‌هايي از سراميك ساسانيان را ديده‌ايم ولي با توجه به عدم وجود شاخص دقيقي روي اين سراميك‌ها، آن‌ها را با مجموعه‌هاي سراميك‌هاي مسلمانان اشتباه گرفته‌ايم. در عين حال منتظر هستيم تا روزي نتايج كاوش‌هاي ساسانيان آشكار شود.
يكي از شاخص‌هاي اصلي سراميك بيزانس كنده‌كاريهايي با عمق متفاوت زير پوشش مي‌باشد كه غالباً روي نقاشي برجستگي ايجاد مي‌كند، ميناي پس‌زمينه به رنگ كرمي روشن يا زرد و گاهي سبز مي‌باشد و پيش‌زمينه با رنگ سبز و منگنز ارائه مي‌شود. اين دقيقاً همان تكنيك‌هايي است كه در كليشه (A) 23و63 به‌كار رفته است. در نمونه اول تكه‌اي از بشقاب نشان داده شده كه در آن مرغابي‌ها با منقار خود خوشه گرفته‌اند و در نمونه دوم بشقابي است كه روي آن يك نوع عقاب ترسيم شده است.
نمونه اول در فستات پيدا شده و در كلكسيون آقاي فوكه نگهداري مي‌شود و نمونه دوم در ايران پيدا شده و در كلكسيون آقاي وينير موجود است.
يكي ديگر از نقاط تاريك كه در مورد آن نظرها بسيار متفاوت است، دكور تزيين‌شده سراميك شرقي است. در مورد سراميك‌هاي هژير همه متفق‌القول هستند: با شناختي كه ما داريم هيچ قطعه‌ي مزيني پيدا نشده كه آن‌ها را بتوان مربوط به بيزانس يا ساسانيان دانست. اين درحالي است كه بشقابي مزين يافت شده كه در آن نقش راهبي مجمر به دست ديده مي‌شود و مربوط به بيزانس مي‌باشد.
دانشمندان مختلف در مورد مبدأ دكور مزين هم‌عقيده نيستند در فصل "سراميك راهنماي هنر مسلمانان" من پيشنهاد داده‌بودم كه مبدأ دكور مزين از ايران و بين‌النهرين بوده، عقيده‌اي كه به شدت با آن در مجله بورلينگتون (ژوئيه و اكتبر 1907م) توسط آقاي باتلر برخورد شد و او معتقد بود كه مبدأ آن مصري مي‌باشد. با اين‌حال من همچنان بر عقيده خود پافشاري مي‌كنم.
آقاي باتلر به اسنادي استناد مي‌كند از جمله: شگفتي خسرو نصيري كه در سال 1173 از فلسطين و اقصي ديدن كرده و كاشي‌هاي مزين را در اقصي مشاهده نموده است. اين كاشي‌‌ها توسط عبدالله پسر حسن در سال‌هاي 1022-1027 در بازسازي اقصي بكار گرفته شده است. بازسازي اقصي به دستور خليفه قاهره انجام شده بود.
اگرچه همه اينها درست مي‌باشند ولي وقايع دقيق، احتمالي و بناهاي موجود، اسنادي قوي‌تر از شواهد ارائه شده مي‌باشد.
در راكا كنار فرات، كاوشهاي انجام‌شده در يك قصر كه از قصرهاي مورد علاقه هارون‌الرشيد بوده، ( ابتداي قرن 9 م) تعداد زيادي قطعه سراميك كه در آن برگهايي به رنگ قهوه‌اي قرمز براي تزيين به‌كار گرفته‌شده بودند يافت شد. (كليشه 2)
همين تزيينات با رنگ قهوه‌اي منگنز و دكور برگ و اشكال هندسي كه از نظر نقاشي هم تاحدودي به هم شبيه هستند را اخيراً در محراب مسجد كايروان مشاهده كردم و پوشش آن از كاشي‌هايي بود كه با توجه به اظهارنظرهاي نويسندگان عرب متعلق به ابراهيم دوم ابن اغلب مي‌باشد. اين كاشي‌ها را سال 242 هجري از بغداد آورده‌اند و اين مطلب با آنچه در مورد راكا گفته شد مطابقت دارد زيرا راكا يكي از حومه‌هاي بغداد بوده است. همين تزيينات و فرم دكور روي صليب‌هاي پوششي كه ژنرال بيليد در خرابه‌هاي كلعا در بني‌هماي الجزاير در قرن يازدهم پيدا كرده بود ديده مي‌شوند، يك قرن بعد، اين يافته‌ها تنها بازمانده هنر كايروان بودند.
همين تزيينات كمرنگ‌تر و بورتر، همچنين درخشان‌تر و با قرمز مسي در تكه خرده‌هاي يافته‌شده در سامرا، سوسه و در كاوشهاي انجام شده در يك شهر در شمال مصر به نام بهنس ديده شده‌اند كه خاك آن‌ها از يك جنس بوده، بازتاب يكساني دارند و داراي روح تزييني يكساني مي‌باشند پراكندگي يافته‌ها نمي‌تواند واحد بودن مبدأ را به مخاطره اندازد كه اين مبدأ حتماً از ايران و مبدأ ايراني – بين‌النهريني را تأييد مي‌كند كه به صورت پراكنده در تمام جهات توسعه پيدا كرده و مصر هم از اين توسعه بي‌بهره نمانده است. همچنين اين واقعه در ديگر شاخه‌هاي هنر مسلمانان نيز اتفاق افتاده‌است.
مثلاً در هنر مس كنده‌كاري‌شده كه در آن قطعات با نوشته‌هاي روي آن‌ها تاريخ‌دار هستند از ايران به جهات مختلف و به جاهاي بسيار دور نشر پيدا كرد و ما مي‌دانيم كه اين هنر در كارگاه‌هاي سوري – مصري چه غنايي پيدا كرد.
 تاريخ : دوشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۱ | 17:45 | نویسنده : ایمان رستگار


Proquest Dissertation


این پایگاه شامل اطلاعات کتابشناختی و چکیده بیش از دو میلیون پایان نامه های دانشجویان 1000 دانشگاه جهان ( غالبا" آمریکای شمالی ) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است. سالانه اطلاعات 47000 پایان نامه جدید به این مجموعه اضافه می شود. امکان دستیابی به اطلاعات کتابشناختی و چکیده پایان نامه های جهان از سال 1861 تا کنون (از سال 1997 به بعد همراه با 24 صفحه آغازین آن) از طریق نشانی فوق وجود دارد.


Theses Canada Portal


سایت فوق که با عنوان پرتال پایان‌نامه‌های کانادا شناخته می‌شود، یکی از بخشهای منشعب از کتابخانه ملی کاناداست و می‌توان متن کامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی را در آن یافت. برای دریافت یک پایان‌نامه کافی است در بخش جستجو، اطلاعات مربوط به پایان‌نامه درخواستی را تایپ نموده و از میان نتایج جستجو، پایان‌نامه مورد نظر را به صورت کامل و در قالب فایل Pdf دریافت نمود. هیچ محدودیتی برای استفاده از متن کامل پایان‌نامه‌ها وجود ندارد و اطلاعات کامل کتاب‌شناختی درباره هر پایان‌نامه وقتی نحوه خرید آن نیز ارائه شده است.


Theological Research Exchange Network (TREN)


شبکه مبادله تحقیقات انجام گرفته در موضوع الهیات، کتابخانه‌ای مشتمل بر 10000 عنوان رساله و پایان‌نامه دانشگاهی از 70 موسسه فعال در زمینه الهیات است. علاوه بر این، در شبکه مذکور، مقاله‌های ارائه شده به کنفرانسهای سالیانه در نشست‌های انجمن‌های دانشگاهی به صورت آنلاین در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. برخی از این انجمن‌های دانشگاهی که مقالات آن در سایت وجود دارند، عبارتند از؛ انجمن الهیات پروتستان انجیلی، انجمن آمریکایی تاریخ کلیسا، انجمن مطالعات اعیاد پنجاهگانه و... این شبکه، اسناد دانشگاهی را به سه طریق در اختیار کاربران قرار می‌دهد: 1- به صورت دیجیتالی یعنی از طریق اینترنت 2- نسخه رونوشت که برای هر صفحه 15 سنت دریافت می‌گردد. 3- به صورت ریز فیش


Diplomarbeiten Agentur diplom.de


در این سایت نیز پایان‌نامه‌های آلمانی زبان که در دانشگاههای کشور آلمان به رشته تحریر در آمده‌اند، قرار دارد. اطلاعاتی که راجع به هر یک از پاپان‌نامه‌ها آمده کامل بوده و شامل عنوان، نویسنده، تعداد صفحات، زبان، خلاصه مطالب و فهرست مطالب است. البته برای استفاده از کل پایان‌نامه‌ بایستی مبلغ قید شده در سایت را از طریق کارتهای اعتباری پرداخت نمود.


Dissertations & Abstract Database


دانشجویان دوره‌های کارشناسی و بالاتر از طریق این سایت می‌توانند پایان‌نامه‌های خود را به صورت آنلاین منتشرکنند. برای این کار لازم است فرمی را در سایت پرکرده و آن را به روسای سایت ارسال نمایند سپس این پایان‌نامه‌ها به صورت یک کتاب درآمده و به کاربران فروخته می‌شود. سایت تمامی این پایان‌نامه‌ها را وارد بانک اطلاعات مخصوص کرده و بر اساس موضوع آنها را طبقه‌بندی کرده است. البته امکان جستجو بر اساس نام نویسنده، عنوان، ISBN و شرح وجود دارد . علاوه بر این، استفاده از 25صفحه اول هر پایان‌نامه در این سایت رایگان بوده ولی استفاده از کل مطالب سایت، مستلزم پرداخت هزینه‌ آن می‌باشد.


Networked Digital Library of Theses and Dissertations


وزارت آموزشی آمریکا در یک اقدام مبتکرانه و با هدف ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهانی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الکترونیک سایت فوق را راه‌اندازی کرده است. از تمامی دانشجویان، با عنوان تسهیم اطلاعات دانشگاهی، دعوت بعمل آمده تا پایان‌نامه‌های خود را به صورت الکترونیک در آورده و آن را از طریق اینترنت به مجموعه پایان‌نامه‌های موجود در سایت اضافه نمایند. دانشگاهها، کتابخانه و افرادی که پایان‌نامه‌های خود را به صورت الکترونیک برای این سایت ارسال کنند، حمایت بعمل خواهد آمد. اکثر دانشگاههای آمریکا در این طرح شرکت کرده‌اند و سایر دانشگاهها نیز وارد این طرح شده‌اند.


Database of African Theses and Dissertations


بانک اطلاعات رساله‌ها و پایان‌نامه‌های آفریقایی یکی از پروژه‌های موسسه دانشگاههای آفریقاست. هدف موسسه از اجرای این پروژه، افزایش میزان استفاده از پایان‌نامه‌های دوره دکتری در دانشگاهها و دانشکده‌های قاره آفریقا می‌باشد. این پروژه در سال 2000 آغاز شده و تاکنون پایان‌نامه‌هایی با موضوع علوم اجتماعی و علوم انسانی از دانشگاههای کشورهای مختلف قاره آفریقا وارد بانک اطلاعات آن گردیده است. با عضویت در سایت می‌توان از منابع و اطلاعات مربوط به پایان‌نامه‌ها با امکاناتی نظیر جستجو بر اساس کلید واژه و یا نام نویسنده استفاده نمود.


American Political Science Association Graduate Student Connection


آدرسی که مشاهده می‌کنید، بخش ویژه وب سایت موسسه علوم سیاسی آمریکاست. این موسسه به طور خاص در زمینه تهیه و تدارک نیازهای دانشجویان علوم سیاسی در آمریکای شمالی فعالیت می‌کند و سایت آن دارای مطالب و نکاتی مربوط به پروژه‌های مطالعاتی، یافته‌ها، طرز تالیف پایان‌نامه‌ها و رساله‌های سیاسی و اطلاعات مربوط به مشاغل این رشته است. علاوه بر این، در تالار گفتگوی آنلاین این سایت، اخبار و رویدادهای جدید و پیشرفتهای سیاسی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته که دسترسی به آن به صورت آنلاین امکانپذیر است.


Latin American and Caribbean Studies Research Portal


این سایت نسخه اینترنتی کتاب راهنمای مطالعات انجام شده بر روی کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب است که دانشکده مطالعات آمریکای لاتین در دانشگاه لندن آن را چاپ می‌کند. مهمترین اطلاعاتی که در سایت آمده، فهرست دوره‌های دانشگاهی که در دانشکده برگزار می‌شود و همین طور فهرستی از پایان‌نامه‌های تکمیل شده و در حال انجام دوره دکتری است که امکان جستجو نیز در آن وجود دارد. در مطالعاتی که در این دانشکده بر روی کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب صورت می‌گیرد، تمام جنبه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی از جمله سیاست، ارتباطات بین‌الملل، تاریخ، روند پیشرفتها، انسان‌شناسی، بهداشت عمومی و اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.


Action Research Resources
این سایت متعلق به Southern Cross University در استرالیاست. و در آن تعدادی از منابع وبی پژوهش عملی از جمله لیستهای پستی پژوهشی، دوره آموزشی آنلاین Action Reseaarch، مجله الکترونیک با ارائه متن کامل مقالات، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های پژوهش عملی (متن کامل و خلاصه مقالات) و مجموعه‌ای از منابع مربوط به پژوهش عملی و موضوعات مرتبط به آن معرفی شده است.


Guide To Electronic Theses and Dissertations


سایت فوق با نام راهنمای رساله و پایان‌نامه‌های الکترونیک وابسته یونسکو است. دانشجویانی که در حال تالیف پایان‌نامه خود هستند و یا اساتیدی که می‌خواهند به عنوان استاد مشاور در پایان‌نامه‌ها حضور داشته باشند و همینطور روسای دانشگاهها که می‌خواهند پروژه‌های پایان‌نامه‌های الکترونیک را راه‌اندازی کنند و مدیران IT در دانشگاهها می‌توانند از منابع موجود در این سایت استفاده نمایند.


American Historical Association Directory of Dissertations in Progress


این سایت متعلق به بخش‌ پایان‌نامه‌های در حال اجرا موسسه تاریخی آمریکاست و در آن اطلاعات 4363 پایان نامه که در 171 واحد دانشگاهی در آمریکا و کانادا در حال انجام می‌باشند، آمده است. اطلاعات مربوط به این پایان‌نامه‌ها، هر تابستان از طریق واحدهای دانشگاهی به این موسسه اعلام می‌شود. عضویت، نشست سالانه، جوایز و پیگیری پایان‌نامه‌ها، انتشارات و جستجو با استفاده از موتور جستجوی گوگل سایر لینکها و امکانات سایت را تشکیل می‌دهد.


Digital Library of ETDs (Electronic Theses and Dissertations


کتابخانه دیجیتالی شبکه‌ای رساله و پایان‌نامه‌های دانشگاهی یک سازمان بین‌المللی است که خدمات مربوط به پایان‌نامه‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و شامل بخشهایی با نام کاتالوگ واحد NDLTD و گزینه‌های جستجو در بانک اطلاعات، جستجوی ویژه در NDLTD ، بهترینهای مجموعه و سایتهای مربوط است.


BASES DE DATOS DE TESIS DOCTORALES (TESEO)


این سایت که به زبان فرانسوی و متعلق به وزارت آموزش کشور فرانسه است، پایگاه رساله‌های دکتری می‌باشد که می‌توان در ان بر اساس عنوان پایان‌نامه، نویسنده، دانشگاه، محل سخنرانی، کد و توضیحات به جستجو پرداخت.


Electronic Theses and Dissertations


این نشانی متعلق به سایت کتابخانه دانشگاه ایالت کالیفرنیای شمالی است که در آن تمامی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های چاپی و الکترونیکی در بخش کاتالوگهای کتابخانه آمده و امکان جستجو در آن بر اساس نویسنده، عنوان و کلید واژه وجود دارد. دسترسی به متن کامل پایان‌نامه‌ها منوط به ارائه شناسه کاربری و کلمه رمز مخصوص است ولی می‌توان خلاصه پایان‌نامه‌ها را بدون هیچگونه محدودیتی مشاهده نمود. سیستم جستجوی پایان‌نامه‌ها در این سایت بسیار قوی و پیشرفته بوده و کاربر را به راحتی به مورد درخواستی هدایت می‌نماید. علاوه بر این در بخشی به نام ETD می‌توان ضمن مشاهده فهرست موضوعی پایان‌نامه ها و یا جستجو، متن کامل برخی از پایان‌نامه‌ها را که به صورت فایل pdf می‌باشند، مورد استفاده قرار داد.


Concordia University Theses


مجموعه رساله های الکترونیکی این دانشگاه از سه طریق قابل دستیابی است: 1- براساس تورق فهرست الفبایی نام نویسندگان، 2- تورق برحسب دانشکده های نویسندگان، 3- جستجوی کلیدواژه ای. اطلاعات کتابشناختی و چکیده برای هر رساله ارایه می شود و در انتهای آن متن کامل رساله به صورتPDF ارایه می گردد.


Australian Digital Theses Program


در این پایگاه صدها رساله دکتری متعلق به دانشگاههای مختلف استرالیا وجود دارد. حوزه موضوعی این رساله ها بسیار وسیع و متنوع است. در این سایت امکانات جستجوی کلیدواژه ای در عناوین رساله ها وجود دارد. ابتدا یک چکیده و سپس متن کامل رساله به صورت فایل pdf از طریق شبکه ارائه می شود.


UNT Electronic Theses & Dissertations


در این سایت تعداد زیادی پایان نامه دکتری در موضوعات مختلف مربوط به دانشگاه تگزاس شمالی وجود دارد که دسترسی به اطلاعات کتابشناختی و چکیده آن به طور آنلاین امکانپذیر است. متن کامل برخی از پایان نامه ها نیز به طور کامل وجود دارد.


ProQuest Digital Dissertations


تاريخ : شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ | 18:53 | نویسنده : ایمان رستگار
اديب، عباس، 1370، روشنگري در پزشكي كهنه و نو.
- اسکندري،شيوا، آقانباتي، علي، فتوتي، وحيد، (1380 )،" فعاليت هاي زمين شناسي و اکتشافي انجام شده در استانها و برنامه پنج ساله سوم".
ـ آمار معادن فعال كشور در سال 1378 , مركز آمار ايران , 1379.
ـ آمار فعاليت معادن كشور به تفكيك مواد معدني در سال 1379.
ـ آمار كارگاههاي صنايع معدني و فلزي كشور 1374 , مركز آمار ايران.
- ام.اوانز،‌ انتوني، مر،‌ فريد ، مقدسي، سيدجواد، (1373)،" مقدمه اي بر زمين شناسي کانسنگ ها".
ـ بانك مركزي , آمار اقتصادي.
ـ بررسي ذخاير كانيهاي صنعتي كشور , جلد اول , اسفند 1374.
ـ پرونده هاي معادن فعال و غير فعال ايران در وزارت صنايع و معادن.
ـ دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن , شهريور ماه 1380.
ـ سالنامه آمار بازرگاني خارجي (صادرات و واردات ) سال 1368 تا 1379.
ـ شركت مطالعاتي طرحهاي جامع فلزات ايران, 1374.
- شهاب پور، جمشيد، (1382)، "زمين شناسي اقتصادي"، انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
- غضبان،‌ فريدون،(1381 )،" زمين شناسي زيست محيطي"، انتشارات دانشگاه تهران.
ـ فرم بررسي گزارش ناظرين (واحدهاي فرآوري) , طرح نظارت بر امور معدني كشور , وزارت معادن و فلزات سابق.
- قرباني، منصور، (1381)، " ديباچه اي بر زمين شناسي اقتصادي ايران ".
- كريم پور، محمد حسن، سعادت، سعيد،(1381)،"زمين شناسي اقتصادي كاربردي"، نشر مشهد.
- كريم پور ـ محمد حسن، 1378، کاني ها و سنگ هاي صنعتي ، نشر مشهد.
ـ گزارش كارآموزي , دانشكده معدن و متالوژي دانشگاه صنعتي امير كبير ( برگرفته از گزارشات داخلي شركت )1377.
ـ مجموعه مقالات سومين سمپوزيوم معدنكاري ايران (30 ارديبهشت ـ 4 خرداد سال 1370).
ـ محمدي , مهين , 1372 , كاني شناسي غير سيليكاتها , انتشارات دانشگاه پيام نور.
- ميسون،‌ برايان، کارلتون ب، مر، مر، فريد، شرفي، علي اصغر، (1370)، " اصول ژئوشيمي، انتشارات دانشگاه شيراز ".
ـ نشريه علوم زمين , بهار 1371, سال اول , شماره 3.
- ويلهم ولمر، فردريک، يعقوب پور،‌ عبدالمجيد، (1373)، " ارزيابي اقتصادي در اکتشاف".

تاريخ : جمعه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰ | 13:4 | نویسنده : ایمان رستگار
مواد اولیه صنایع سرامیك

پدیدآورندگان : بهزاد جانی‌پور | بهمن میرهادی
سال نشر : 1385
ناشر :
بهمن میرهادی
نوع کتاب : تالیف

شیمی فیزیك و تكنولوژی پخت سیمان

پدیدآورنده : بهمن میرهادی
سال نشر : 1387
ناشر :
بهمن میرهادی
نوع کتاب : تالیف

شیشه‌های پیشرفته

پدیدآورندگان : بهمن میرهادی | بهزاد مهدی‌خانی
سال نشر : 1388
ناشر :
بهمن میرهادی
نوع کتاب : تالیف

سرامیكهای پزشكی

پدیدآورندگان : بهمن میرهادی | بهزاد مهدیخانی
سال نشر : 1389
ناشر :
بهمن میرهادی
نوع کتاب : تالیف

سرامیكهای آلومینایی

پدیدآورندگان : بهمن میرهادی | بهزاد مهدیخانی
سال نشر : 1389
ناشر :
بهمن میرهادی
نوع کتاب : تالیف

تئوری و فناوری لعاب سرامیك

پدیدآورنده : بهمن میرهادی
سال نشر : 1381
ناشر :
پردیس 57
نوع کتاب : تالیف

تئوری و تكنولوژی سرامیك

پدیدآورندگان : بهمن میرهادی | بهزاد مهدیخانی
سال نشر : 1389
ناشر :
بهمن میرهادی
نوع کتاب : تالیفتاريخ : جمعه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰ | 12:46 | نویسنده : ایمان رستگار

نشريه سراميك و ساختمان شماره 10 منتشر شد.

 

 
 
شماره 10 نشريه سراميك و ساختمان منتشر شد. در اين شماره مطالب متنوعي از قبيل

فرهنگ کاری ایران و چین

برگزیده طرح های کاشی و سرامیک جهان

راهنماي خريد، نصب و نگهداري كاشي و سراميك (بخش2)

کاشی و سرامیک بسیار ساده است

رنگ در طراحی داخلی (بخش 1)

نکات کاربردی در طراحی داخلی خانه

طراحی سنتی در ایران

مساجد تاریخی ایران

مقدمه‌ای بر فنگ‌شویی

عیوب اصلی قابل توجه در مراحل مختلف تولید کاشی

بررسي عيوب سطح كاشيهاي سراميكي به كمك آناليز تصوير و تكنيك‌هاي شكل شناسي

کنترل حباب در لعاب‌های سرامیکی

فرايند برش ليزري، نوآوري براي كاشي‌هاي بزرگ سراميكي

اندازه‌گیری انرژی سوخت

20 فرمان مديريتي

توسعه لعابهاي سراميكي با ويژگيهاي ضد باكتريايي و ضد قارچي

بررسی اثر نحوه شکلدهی و پخت بر خواص سرامیکهای رسی ایلیتی- کلریتی

اصول كاشي‌كاري

TQM

استانداردسازی

گزارش نمایشگاه سرامیک تهران

گزارش کنگره سرامیک

گزارش نمایشگاه چین

مصاحبه با مدیران و چندين مطلب و نوآوري در بيش از 40 صفحه به زبان انگليسي را مشاهده خواهيد نمود.


تاريخ : جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ | 13:38 | نویسنده : ایمان رستگار

 

 در زير، لينک دانلود فايل PDF با ارزشي دربارة رفتار شکست مواد ترد (brittle) را قرار مي دهم. اين کتابچة 84 صفحه اي شامل نتايج سولفيد روي و ديگر سامانه (سيستم)  هاي پنجرة شفاف در برابر پرتو IR است و در سه بخش زير تدوين شده است:

بخش اول- بررسي مشخصات خوردگي تنشي سولفيد روي با استفاده از هندسة پيچش مضاعف (Double torsion geometry)

بخش دوم- روش درست تجربي براي آزمون برزيلي (Brazilian test)

بخش سوم- نتايج آزمون شکست ديسک ها که بر روي ديسک هاي بزرگ با قطر 125 ميليمتر در 45/5 ميليمتر و ديسک هاي کوچک با قطر 25 يا 50 ميليمتر انجام شده است.

 

          

 

اين کتابچه از سوي آزمايشگاه کاونديش دانشکدة فيزيک دانشگاه کمبريج انگلستان منتشر شده است.

براي دانلود اين فايل به حجم 51/4 مگابايت بر روي اين نشانه کليک کنيد.تاريخ : چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ | 17:41 | نویسنده : ایمان رستگار
كتابها با موضوع سراميك

نام کتاب : سراميك نويسنده : - محل نشر : تهران ناشر : صندوق كار آموزي سال :۱۳۵۶
 
نام کتاب : كاربرد اشعه مادون قرمز و ميكروويو در خشك كردن سراميك ها نويسنده : - محل نشر : تهران ناشر : شركت مهندسي سراميك و شيشه ايران سال :۱۳۷۲
 
نام کتاب : *اندازه گيري جريان سيالات نويسنده : پرابراژنسكي ، ويكتور محل نشر : - ناشر : شركت نقره سازي ايران ، مركز آموزش و تحقيقات سراميك ، هسته خودكفايي صنعت چيني سال: ١٣٧٠ 
 
نام کتاب : آشنايي با اسپري دراير نويسنده : رستم خاني ، محمد محل نشر : - ناشر : شركت مقره سازي ايران ، مركز آموزش و تحقيقات سراميك ، هسته خودكفايي صنعت چيني سال : ١٣٦٩
 
نام کتاب : كوره هاي سراميك نويسنده : كيوتاني ، كي ميو محل نشر : تهران ناشر : مركز نشر دانشگا هي سال : ١٣٧٢
 
نام کتاب : *كوره هاي پخت محصولات سراميكي Kilns كيلنز نويسنده : رودز، دانيل ، ١٩١١- محل نشر : - ناشر : شركت مقره سازي ايران ، مركز آموزش و تحقيقات سراميك سال :
١٣٦٩
 
نام کتاب : سراميك : كاربرد و عرصه هاي نوين آن نويسنده : - محل نشر : مشهد ناشر : آستان قدس رضوي ، معاونت فر هنگي سال : ١٣٦٥ نام کتاب : ابزار هاي ساده ساخت محصولات سراميك نويسنده : سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحد محل نشر : - ناشر : شركت نقره سازي ايران ، مركز آموزش و تحقيقات سراميك ، هسته خودكفايي صنعت چيني سال : ١٣٦٩
نام کتاب : دائره المعارف سراميكDictionary of Ceramic= نويسنده : مسعود، ابرا هيم محل نشر : شيراز ناشر : نويد شيراز سال : ١٣٧٦ نام کتاب : تكنولوژي سراميكهاي ظريف نويسنده : رحيمي ، افسون ، ١٣٣٠- محل نشر : تهران ناشر : شركت صنايع خاك چيني ايران سال : ١٣٦٨-١٣٦٩
 
 
نام کتاب : نگرشي بر جنبه هاي تئوري و عملي تبادل يون نويسنده : گريمشاو، ركس محل نشر : - ناشر : شركت نقره سازي ايران ، مركز آموزش و تحقيقات سراميك ، هسته خودكفايي صنعت چيني سال : ١٣٧٠
 
نام کتاب : شكل دادن بدنه هاي سراميكي به روش پرس پودر نويسنده : تشكري ، شعبانعلي ، گرد آورنده و مترجم محل نشر : تهران ناشر : شركت تحقيقات صنايع سراميك ايران ، مركز نشر سراميك سال : ١٣٧١
 
 
نام کتاب : شناخت و كاربرد سراميكها نويسنده : - محل نشر : تهران ناشر : موسسه انتشارات يزد سال : ١٣٧٨
 
نام کتاب : مباني شيمي فيزيك مواد كاني غيرفلزي : تهيه و توليد سراميكها، مواد نسوز، شيشه ، گچ ، آ هك نويسنده : عباسيان ، ميرمحمد محل نشر : تهران ناشر : گوتنبرگ سال : ١٣٧٨
 
 
نام کتاب : توليد چيني آزمايشگا هي : اطلاعات پايه نويسنده : - محل نشر : تهران ناشر : شركت نقره سازي ايران ، مركز آموزش و تحقيقات سراميك ، هسته خودكفايي چيني سال : ١٣٦٩
نام کتاب : در آمدي بر تعادل فازي در سراميكها نويسنده : برگرون ، كليفتن محل نشر : تهران
 
ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران ، مركز انتشارات سال : ١٣٧٨
نام کتاب : ابزار هاي ساده ساخت محصولات سراميك نويسنده : - محل نشر : تهران ناشر : نشر علوم روز سال : ١٣٨٠
 
نام کتاب : English for students of Ceramics نويسنده : - محل نشر : Tehran ناشر : the Center for Studying and Compiling University Books in Humanities, SAMT سال : 1378 = 2000
 
نام کتاب : فر هنگ تئوري و فناوري مواد سراميك ، شيشه ، مصالح ساختماني انگليسي ، آلماني و فارسي نويسنده : مير هادي ، بهمن ، ١٣٢٤- محل نشر : تهران ناشر : بهمن مير هادي : پرديس ٥٧؛ مركز تحقيقات سينا سال : ١٣٨٠
 
نام کتاب : ١١٤ صد و چهارده ماده اوليه مورد مصرف در صنايع سراميك نويسنده : بابائي نژاد، بيژن محل نشر : تهران ناشر : فني حسينيان سال : ١٣٨٠
 
نام کتاب : بيلدينگ سراميكس اند ايتس هيستري اين ايران نويسنده : مير هادي ، بهمن ، ١٣٢٤- محل نشر : تهران ناشر : شركت پرديس ٥٧ سال : ١٣٨٠ = ٢٠٠٢م
نام کتاب : فر آيند توليد كاشي و سراميكSACMI نويسنده : - محل نشر : اصفهان ناشر : سافو هاشمي زنوز سال : ١٣٨١
 
نام کتاب : آشنايي با صنعت سراميك همراه با مقدمه اي بر شيمي صنايع معدني نويسنده : امين ابرا هيم آبادي ، محمدحسن ، ١٣٤١- محل نشر : تهران ناشر : شركت تحقيقات صنعتي شيمي پژو هشيار سال : ١٣٨١
 
نام کتاب : كاشي و تاريخچه سراميكهاي ساختماني در ايران نويسنده : مير هادي ، بهمن ، ١٣٢٤- محل نشر : تهران ناشر : پرديس ٥٧
 
نام کتاب : آموزش هنر و فن سفال و سراميك نويسنده : گرجستاني ، سعيد، ١٣٢٩-، گرد آورنده و مترجم محل نشر : تهران ناشر : دانشگاه هنر سال : ١٣٧٩
نام کتاب : سفال و سراميك نويسنده : نفري ، بهرام ، ١٣٤٠- محل نشر : تهران ناشر : حس برتر سال : ١٣٧٩
 
نام کتاب : اين لي و آن لي هاي سراميك و كامپازيت نويسنده : لي سي ، التون محل نشر : تهران ناشر : يار روشن سال : ١٣٨١
 
نام کتاب : شيمي تخصصي كتابهاي درسي : ٧/٤٦٥ رشته سراميك ، گروه تحصيلي مواد، زمينه صنعت نويسنده : - محل نشر : تهران ناشر : شركت چاپ و نشر ايران سال : ١٣٧٣
 
 
نام کتاب : توانتيت سنچري سراميك ديز اين بريتين نويسنده : كيسي ، اندرو محل نشر : Woodbridge ناشر : Antique collector's culb سال : ١٣٨٠ = ٢٠٠١م
نام کتاب : آنچه هر مهندسي درباره ي سراميك ها بايد بداند نويسنده : موزيكانت ، سالامون ، ١٩٢٣-م محل نشر : تهران ناشر : نگارش علوم سال : ١٣٨٢
 
 
نام کتاب : شكل دادن بدنه هاي سراميكي به روش پرس پودر نويسنده : تشكري ، شعبانعلي ، گرد آورنده و مترجم محل نشر : تهران ناشر : فني حسينيان سال : ١٣٨٢
 
نام کتاب : آشنايي با فنون عملي هنر سراميك مجموعه مقالات نويسنده : - محل نشر : تهران ناشر : وزارت فر هنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان چاپ و انتشارات سال : ١٣٨٢
 
نام کتاب : انجينيرينگ سراميكس اند سراميك هيستري اين ايران نويسنده : مير هادي ، بهمن ، ١٣٢٤- محل نشر : تهران ناشر : شركت پرديس ٥٧ سال : ١٣٨٠ = ٢٠٠٢م
 
نام کتاب : سراميكهاي مهندسي و تاريخچه سراميكها در ايران نويسنده : مير هادي ، بهمن ، ١٣٢٤- محل نشر : تهران ناشر : پرديس ٥٧ سال : ١٣٨١


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 18:29 | نویسنده : ایمان رستگار
مواد اولیه نزو - سروسیلیکات ها در صنعت سرامیک
پدیدآورنده: بهمن میرهادی، بهزاد جانی پور، محمدحسین ماجدی اردکانی (ویراستار)
ناشر: بهزاد جانی پور، بهمن میرهادی - 05 دی، 1385
قیمت پشت جلد:  13000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
42.
راهبردهای رقابتی ایران در بازارهای هدف (صنعت کاشی و سرامیک)
راهبردهای رقابتی ایران در بازارهای هدف (صنعت کاشی و سرامیک)
پدیدآورنده: معصومه حسینی، محمود حسینی، منیره پناهی، احسان بشیری (ویراستار)
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - 27 مهر، 1388
قیمت پشت جلد:  25000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
43.
114 ماده اولیه مورد مصرف در صنایع سرامیک
114 ماده اولیه مورد مصرف در صنایع سرامیک
پدیدآورنده: بیژن بابایی نژاد، فرزانه جوادی دهخوارقانی
ناشر: فنی حسینیان - 1382
قیمت پشت جلد:  5000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
44.
آنچه هر مهندسی درباره ی سرامیک ها باید بداند
آنچه هر مهندسی درباره ی سرامیک ها باید بداند
پدیدآورنده: سالامون موزیکانت، اسماعیل صلاحی (مترجم)، علیرضا میرحبیبی (مترجم)، مهدی قهاری (مترجم)، رویا آقابابازاده (مترجم)
ناشر: پژوهشکده صنایع رنگ ایران - 1382
قیمت پشت جلد:  18000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
45.
هنر ساخت گلهای بلندر پیشرفته 3 عروسکهای چینی و ظروف سرامیک
هنر ساخت گلهای بلندر پیشرفته 3 عروسکهای چینی و ظروف سرامیک
پدیدآورنده: مهناز رشیدحسین پور
ناشر: بین المللی حافظ - 02 مهر، 1384
قیمت پشت جلد:  24000 ریال

این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
خرید از   قیمت   موجودی
فروشگاه "سرای کتاب" 24,000   تهیه از مراکز پخش کتاب
46.
دائره المعارف سرامیک، شیشه و مصالح ساختمانی انگلیسی - آلمانی - فارسی: شامل 6000 لغت و اصطلاح تخصصی
دائره المعارف سرامیک، شیشه و مصالح ساختمانی انگلیسی - آلمانی - فارسی: شامل 6000 لغت و اصطلاح تخصصی
پدیدآورنده: بهمن میرهادی
ناشر: گنج هنر - 09 آبان، 1386
قیمت پشت جلد:  55000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
47.
سرامیک های سازه ای دما بالا: (انواع، ساخت، خواص، رفتار و کاربرد)
سرامیک های سازه ای دما بالا: (انواع، ساخت، خواص، رفتار و کاربرد)
پدیدآورنده: مهدی کلانتر
ناشر: دانشگاه یزد - 08 مرداد، 1387
قیمت پشت جلد:  45000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
48.
سفال و سرامیک های کهن سرخ پوستان آمریکا و ایران و تکنولوژی ساخت
سفال و سرامیک های کهن سرخ پوستان آمریکا و ایران و تکنولوژی ساخت
پدیدآورنده: بهمن میرهادی، نگار کفیلی
ناشر: بهمن میرهادی - 16 بهمن، 1387
قیمت پشت جلد:  30000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
49.
آشنایی با رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش: شیمی - مواد - سرامیک
آشنایی با رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش: شیمی - مواد - سرامیک
پدیدآورنده: محمدرضا حسامی، حسین ثمره، ضیاء میرزارحمانی، صدیقه محمدرضایی (ویراستار)
ناشر: موسسه فرهنگی و آموزشی فاتح - 08 خرداد، 1389
قیمت پشت جلد:  27000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
50.
فرهنگ تئوری و فناوری مواد سرامیک شیشه مصالح ساختمانی، انگلیسی،  آلمانی و فارسی
فرهنگ تئوری و فناوری مواد سرامیک شیشه مصالح ساختمانی، انگلیسی، آلمانی و فارسی
پدیدآورنده: بهمن میرهادی
ناشر: پردیس - 1381
قیمت پشت جلد:  12800 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
51.
کارگاه مقدماتی مکانیک: رشته های متالورژی - معدن - چاپ - سرامیک - سیمان - الکترونیک - الکتروتکنیک
کارگاه مقدماتی مکانیک: رشته های متالورژی - معدن - چاپ - سرامیک - سیمان - الکترونیک - الکتروتکنیک
پدیدآورنده: صمد خادمی اقدم، بهروز نصیری زنوزی
ناشر: وزارت آموزش و پرورش - 16 شهریور، 1389
قیمت پشت جلد:  6000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
52.
علم مواد قدیمی ایران تا تکنولوژی ساخت امروزی (سرامیک، آجر، کاشی، سیمان، شیشه)
علم مواد قدیمی ایران تا تکنولوژی ساخت امروزی (سرامیک، آجر، کاشی، سیمان، شیشه)
پدیدآورنده: بهمن میرهادی، شهرام تقی زاده انصاری (ویراستار)
ناشر: بهمن میرهادی - 06 مرداد، 1388

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
53.
700 طرح تزیینی: قابل استفاده در گچبری - منبت کاری - سرامیک - سیلک - نقش پارچه، ...
700 طرح تزیینی: قابل استفاده در گچبری - منبت کاری - سرامیک - سیلک - نقش پارچه، ...
پدیدآورنده: فردریک نایت (طراح)
ناشر: فرهنگسرای یساولی - 06 آبان، 1386

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
54.
هنر سفالگری،  کاشی - لعاب - سرامیک،  براساس آخرین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سفالگری با روش چرخ پایی
هنر سفالگری، کاشی - لعاب - سرامیک، براساس آخرین استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سفالگری با روش چرخ پایی
پدیدآورنده: ابوالقاسم گرامی نژاد، حمیدرضا گرامی نژاد
ناشر: اتحاد - 1383
قیمت پشت جلد:  23000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
55.
هفت سین: آموزش تزئین انواع هفت سین همراه با آموزش گلهای بلندر، چینی، سرامیک برای اولین بار در ایران
هفت سین: آموزش تزئین انواع هفت سین همراه با آموزش گلهای بلندر، چینی، سرامیک برای اولین بار در ایران
پدیدآورنده: نسرین جهرمی زاده
ناشر: دانش نما - 19 آذر، 1384
قیمت پشت جلد:  21500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
56.
اجزای ماشین: رشته های ساخت و تولید - نقشه کشی عمومی - صنایع فلزی - مکانیک خودرو - ماشین های کشاورزی - سرامیک
اجزای ماشین: رشته های ساخت و تولید - نقشه کشی عمومی - صنایع فلزی - مکانیک خودرو - ماشین های کشاورزی - سرامیک
پدیدآورنده: غلامحسین پایگانه، سیدعلی محمد برقعی، سیدعبدالحسین گلسرخی
ناشر: وزارت آموزش و پرورش - 15 شهریور، 1389
قیمت پشت جلد:  7000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
57.
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد دروس تخصصی کارشناسی (گرایش سرامیک) خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، تست های طبقه بندی شده موضوعی کارشناس
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد دروس تخصصی کارشناسی (گرایش سرامیک) خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، تست های طبقه بندی شده موضوعی کارشناس
پدیدآورنده: هادی قاسمی
ناشر: آزاده - 19 آذر، 1384
قیمت پشت جلد:  47000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
58.
خواص مکانیکی مواد: مناسب برای رشته های مهندسی مواد، متالورژی، سرامیک، و پلیمر، دربردارنده سرفصل های دروس خواص مکانیکی (1) و (2) رشته مهندسی موا
خواص مکانیکی مواد: مناسب برای رشته های مهندسی مواد، متالورژی، سرامیک، و پلیمر، دربردارنده سرفصل های دروس خواص مکانیکی (1) و (2) رشته مهندسی موا
پدیدآورنده: محمدابراهیم ابراهیمی
ناشر: موسسه دانش پویان جوان - 30 دی، 1387
قیمت پشت جلد:  44000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
59.
سه استاندارد ASRM, ASM, ISO: معرفی مواد ابزارها در فرم دهی و براده برداری (گروه های HSS، کاربایدها، سرمت ها، الماس های برشی، CBN و سرامیک ها)
سه استاندارد ASRM, ASM, ISO: معرفی مواد ابزارها در فرم دهی و براده برداری (گروه های HSS، کاربایدها، سرمت ها، الماس های برشی، CBN و سرامیک ها)
پدیدآورنده: فتح الله معطوفی
ناشر: فدک ایساتیس - 17 اسفند، 1387
قیمت پشت جلد:  180000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
60.
خواص مکانیکی مواد: مناسب برای رشته های مهندسی مواد، متالورژی، سرامیک، و پلیمر، دربردارنده سرفصل های دروس خواص مکانیکی (1) و (2) رشته مهندسی موا
خواص مکانیکی مواد: مناسب برای رشته های مهندسی مواد، متالورژی، سرامیک، و پلیمر، دربردارنده سرفصل های دروس خواص مکانیکی (1) و (2) رشته مهندسی موا
پدیدآورنده: محمدابراهیم ابراهیمی
ناشر: موسسه دانش پویان جوان - 15 مهر، 1386
قیمت پشت جلد:  44000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 18:28 | نویسنده : ایمان رستگار
فرآیند تولید کاشی و سرامیک، SACMI
فرآیند تولید کاشی و سرامیک، SACMI
پدیدآورنده: سافو هاشمی زنوز
ناشر: هاشمی زنوز، سافو - 1381
قیمت پشت جلد:  60000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
22.
مواد اولیه مصرفی در صنایع سرامیک
مواد اولیه مصرفی در صنایع سرامیک
پدیدآورنده: حسین پایدار
ناشر: غزل - 28 اسفند، 1384
قیمت پشت جلد:  29000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
23.
تئوری و تکنولوژی خشک کردن سرامیک ها
تئوری و تکنولوژی خشک کردن سرامیک ها
پدیدآورنده: بهمن میرهادی، بهزاد مهدیخانی
ناشر: بهمن میرهادی - 01 آذر، 1389
قیمت پشت جلد:  40000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
24.
تئوری و تکنولوژی سرامیک های غیراکسیدی پیشرفته
تئوری و تکنولوژی سرامیک های غیراکسیدی پیشرفته
پدیدآورنده: بهمن میرهادی، میثاق قمری
ناشر: بهمن میرهادی - 26 بهمن، 1389
قیمت پشت جلد:  40000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
25.
تئوری و تکنولوژی ساخت لعاب های سرامیک
تئوری و تکنولوژی ساخت لعاب های سرامیک
پدیدآورنده: بهمن میرهادی، محمدحسین ماجدی اردکانی (ویراستار)، شهرام انصاری (ویراستار)
ناشر: بهمن میرهادی - 01 آبان، 1387
قیمت پشت جلد:  49000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
26.
مهندسی سرامیک های مدرن: ساختارها و خواص
مهندسی سرامیک های مدرن: ساختارها و خواص
پدیدآورنده: دیوید ریچرسون، محمدابراهیم ابراهیمی (مترجم)، سالومه مسگری عباسی (مترجم)، سیمین سلام تبریزی (مترجم)
ناشر: موسسه دانش پویان جوان - 18 آذر، 1387
قیمت پشت جلد:  45000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
27.
خواص مکانیکی مواد: فلزات، سرامیک ها
خواص مکانیکی مواد: فلزات، سرامیک ها
پدیدآورنده: احمد رزاقیان، آرمان صدقی
ناشر: نگارش علوم - 20 تیر، 1384
قیمت پشت جلد:  25000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
28.
مهندسی سرامیک های مدرن: ساختارها و خواص
مهندسی سرامیک های مدرن: ساختارها و خواص
پدیدآورنده: دیوید ریچرسون، محمدابراهیم ابراهیمی (مترجم)، سالومه مسگری عباسی (مترجم)، سیمین سلام تبریزی (مترجم)
ناشر: سیمین سلام تبریزی - 09 شهریور، 1384
قیمت پشت جلد:  40000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
29.
مجموعه مقالات چهارمین کنگره سرامیک ایران، شرکت لعاب مشهد - انجمن سرامیک ایران - اردیبهشت ماه 1381
مجموعه مقالات چهارمین کنگره سرامیک ایران، شرکت لعاب مشهد - انجمن سرامیک ایران - اردیبهشت ماه 1381
ناشر: موسسه تحقیقاتی پرطاووس - 1381

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
30.
1001 سوال هنر سفالگری،  لعاب،  کاشی و سرامیک
1001 سوال هنر سفالگری، لعاب، کاشی و سرامیک
پدیدآورنده: ابوالقاسم گرامی نژاد
ناشر: جهان نو - 1382
قیمت پشت جلد:  15000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
31.
مقدمه ای بر خشک کردن سرامیک ها (حاوی تمرینات آزمایشگاهی)
مقدمه ای بر خشک کردن سرامیک ها (حاوی تمرینات آزمایشگاهی)
پدیدآورنده: دنیس بروستان، گیلبرت چیس رابینسون، محمدابراهیم ابراهیمی (مترجم)
ناشر: موسسه دانش پویان جوان - 16 دی، 1386
قیمت پشت جلد:  30000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
32.
اطلس و کلاسبندی سرامیک های تکنیکی پیشرفته در DIN
اطلس و کلاسبندی سرامیک های تکنیکی پیشرفته در DIN
پدیدآورنده: ف. معطوفی (گردآورنده)، حسن عبداله پور (ویراستار)
ناشر: فدک ایساتیس، پرسا - 03 آبان، 1390
قیمت پشت جلد:  190000 ریال

این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
خرید از   قیمت   موجودی
ایرانیان 190,000   تهیه از مراکز پخش کتاب
33.
زیباسازی دندانها با کامپوزیتهای تقویت شده و سرامیک های جدید
زیباسازی دندانها با کامپوزیتهای تقویت شده و سرامیک های جدید
پدیدآورنده: محمود عاقل
ناشر: شایان نمودار - 1383
قیمت پشت جلد:  65000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
34.
نهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک معاصر ایران
نهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک معاصر ایران
پدیدآورنده: مرتضی ترسلی، عباس اکبری (تدوین)، منیژه آرمین (تدوین)
ناشر: موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر - 25 آبان، 1388
قیمت پشت جلد:  100000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
35.
یک راهنمای کامل برای کتاب زبان انگلیسی ویژه دانشجویان سرامیک
یک راهنمای کامل برای کتاب زبان انگلیسی ویژه دانشجویان سرامیک
پدیدآورنده: الهه حیدری
ناشر: تدوین - 17 شهریور، 1389
قیمت پشت جلد:  30000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
36.
مهندسی سرامیک های مدرن: فرایند ساخت و طراحی
مهندسی سرامیک های مدرن: فرایند ساخت و طراحی
پدیدآورنده: دیوید ریچرسون، محمدابراهیم ابراهیمی (مترجم)، سالومه مسگری عباسی (مترجم)، سیمین سلام تبریزی (مترجم)
ناشر: سیمین سلام تبریزی - 19 آذر، 1384
قیمت پشت جلد:  55000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
37.
مهندسی سرامیک های مدرن: فرایند ساخت و طراحی
مهندسی سرامیک های مدرن: فرایند ساخت و طراحی
پدیدآورنده: دیوید ریچرسون، محمدابراهیم ابراهیمی (مترجم)، سالومه مسگری عباسی (مترجم)، سیمین سلام تبریزی (مترجم)
ناشر: موسسه دانش پویان جوان - 18 آذر، 1387
قیمت پشت جلد:  58000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
38.
مقدمه ای بر خشک کردن سرامیک ها (حاوی تمرینات آزمایشگاهی)
مقدمه ای بر خشک کردن سرامیک ها (حاوی تمرینات آزمایشگاهی)
پدیدآورنده: دنیس بروستان، گیلبرت چیس رابینسون، محمدابراهیم ابراهیمی (مترجم)
ناشر: موسسه دانش پویان جوان - 14 اسفند، 1387
قیمت پشت جلد:  30000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
39.
اتصال سرامیک فلز بر پایه فرایند سینترینگ پودرهای فلزی
اتصال سرامیک فلز بر پایه فرایند سینترینگ پودرهای فلزی
پدیدآورنده: ایمان فروتن
ناشر: نوید شیراز - 04 آذر، 1386
قیمت پشت جلد:  16000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
40.
آشنایی با فنون عملی هنر سرامیک، مجموعه مقالات
آشنایی با فنون عملی هنر سرامیک، مجموعه مقالات
پدیدآورنده: مهدی زواره ای
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 1382
قیمت پشت جلد:  14000 ریال


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 18:26 | نویسنده : ایمان رستگار
1.
سرامیک
سرامیک
پدیدآورنده: پرویز تناولی، فرهاد بابایی (ویراستار)، مهدی سحابی (مقدمه)
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه) - 12 تیر، 1389

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
2.
صنعت سرامیک
صنعت سرامیک
پدیدآورنده: سعید گرجستانی
ناشر: جاودان خرد - 15 بهمن، 1384

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
3.
چکیده مقالات هشتمین کنگره سرامیک ایران
چکیده مقالات هشتمین کنگره سرامیک ایران
پدیدآورنده: انجمن سرامیک ایران (گردآورنده)
ناشر: سادس - 09 مرداد، 1390
قیمت پشت جلد:  70000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
4.
فرهنگ فارسی سرامیک (سرامیک - شیشه - مصالح ساختمانی)
فرهنگ فارسی سرامیک (سرامیک - شیشه - مصالح ساختمانی)
پدیدآورنده: بهمن میرهادی
ناشر: بهمن میرهادی - 04 مهر، 1388

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
5.
جادوی سرامیک ها
جادوی سرامیک ها
پدیدآورنده: حجت پولادوند، سعید باغشاهی (مترجم)، فاطمه کولیوند (ویراستار)
ناشر: کاوش پرداز - 05 خرداد، 1388
قیمت پشت جلد:  60000 ریال

این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
خرید از   قیمت   موجودی
ایرانیان 60,000   تهیه از مراکز پخش کتاب
6.
مبانی آلیاژهای متال سرامیک
مبانی آلیاژهای متال سرامیک
پدیدآورنده: حسن سازگارا
ناشر: سپهر - 06 اردیبهشت، 1388
قیمت پشت جلد:  45000 ریال

این کتاب از 2 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
خرید از   قیمت   موجودی
ایرانیان 45,000   تهیه از مراکز پخش کتاب
فروشگاه "سرای کتاب" 45,000   تهیه از مراکز پخش کتاب
7.
جوشکاری سرامیک - فلز
جوشکاری سرامیک - فلز
پدیدآورنده: هادی قاسمی، امیرحسین کوکبی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 18 شهریور، 1387
قیمت پشت جلد:  25000 ریال

خرید از   قیمت   موجودی
ایرانیان 25,000   تهیه از مراکز پخش کتاب
8.
شیمی سرامیک ها
شیمی سرامیک ها
پدیدآورنده: هیروآکی یاناگیدا، کونیهیتو کوموتو، ماسارو میایاما، حسین سرپولکی (مترجم)، مصطفی محمدپورامینی (مترجم)، لیلا ترکیان (مترجم)
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1
قیمت پشت جلد:  40000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
9.
مواد اولیه سرامیک
مواد اولیه سرامیک
پدیدآورنده: دبلیو.ال. ورال، رضا پورعزت (مترجم)، فاطمه میرجلیلی (ویراستار)
ناشر: حاذق - 07 تیر، 1384
قیمت پشت جلد:  20000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
10.
سفال و سرامیک سازی
سفال و سرامیک سازی
پدیدآورنده: حسین یاوری
ناشر: سیمای دانش، آذر - 07 آبان، 1390
قیمت پشت جلد:  40000 ریال

این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
خرید از   قیمت   موجودی
ایرانیان 40,000   تهیه از مراکز پخش کتاب
11.
سفال و سرامیک سازی
سفال و سرامیک سازی
پدیدآورنده: حسین یاوری
ناشر: ایران شناسی - 14 آبان، 1384
قیمت پشت جلد:  25000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
12.
تئوری و تکنولوژی سرامیک
تئوری و تکنولوژی سرامیک
پدیدآورنده: بهمن میرهادی، بهزاد مهدیخانی
ناشر: بهمن میرهادی - 18 مرداد، 1389
قیمت پشت جلد:  40000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
13.
مواد اولیه صنایع سرامیک
مواد اولیه صنایع سرامیک
پدیدآورنده: بهمن میرهادی، بهزاد جانی پور
ناشر: بهمن میرهادی - 04 آذر، 1385

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
14.
مولایت و سرامیک های مولایتی
مولایت و سرامیک های مولایتی
پدیدآورنده: تورج عبادزاده، بشیر انیسی، سیدمجید ذریه سیدی، نظیر انیسی، علی اربابی (ویراستار)
ناشر: کاوش پرداز - 21 مرداد، 1387
قیمت پشت جلد:  25000 ریال

این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.
خرید از   قیمت   موجودی
ایرانیان 25,000   تهیه از مراکز پخش کتاب
15.
کاربرد گچ در صنعت سرامیک
کاربرد گچ در صنعت سرامیک
پدیدآورنده: مریم کارگرراضی، پرندیس طیار
ناشر: آبگین رایان - 20 بهمن، 1388
قیمت پشت جلد:  35000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
16.
تئوری و فناوری لعاب سرامیک
تئوری و فناوری لعاب سرامیک
پدیدآورنده: بهمن میرهادی
ناشر: پردیس 57 - 1381
قیمت پشت جلد:  13800 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
17.
فرایند خشک کردن سرامیک ها
فرایند خشک کردن سرامیک ها
پدیدآورنده: محسن نوری، آر.دبلیو فورد، سیدحسین میرحسینی، لیلا شریفی (مترجم)، علی امیرارجمند (مترجم)
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 03 خرداد، 1388
قیمت پشت جلد:  9000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
18.
کاربرد سرامیک ها در مهندسی پزشکی
کاربرد سرامیک ها در مهندسی پزشکی
پدیدآورنده: فتح الله مضطرزاده، ژامک نورمحمدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 17 اردیبهشت، 1385
قیمت پشت جلد:  39500 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
19.
نقاشی روی سرامیک (در تعطیلات آخر هفته)
نقاشی روی سرامیک (در تعطیلات آخر هفته)
پدیدآورنده: مویرا نیل، لیندا هیورث، بهارک جباری (مترجم)
ناشر: بهار - 08 بهمن، 1386
قیمت پشت جلد:  100000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
20.
درآمدی بر سرامیک ها (ساختار و خواص)
درآمدی بر سرامیک ها (ساختار و خواص)
پدیدآورنده: دبلیو کینگری، سعید باغشاهی (مترجم)، سورنا نجم آبادی (مترجم)
ناشر: زبان امروز - 25 دی، 1389
قیمت پشت جلد:  90000 ریال

در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 18:26 | نویسنده : ایمان رستگار
تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 16:24 | نویسنده : ایمان رستگار

ردیف

نام درس

واحد

1

زبان فارسی

3

2

فیزیک عمومی(مکانیک-حرارت)

2

3

شیمی عمومی(گرایش معدنی)

2

4

آزمایشگاه شیمی عمومی(گرایش معدنی)

1

5

رسم فنی

2

6

مواد اولیه جانبی سرامیک

2

7

کانی شناسی و بلور شناسی

2

8

ریاضی عمومی

3

9

آزمایشگاه فیزیک عمومی

1

10

ایمنی و بهداشت کار

2

11

مواد اولیه اصلی سرامیک

2

12

آزمایشگاه مواد اولیه اصلی سرامیک

1

13

آزمایشگاه مواد اولیه جانبی سرامیک

1

14

اصول آماده سازی مواد اولیه

3

15

کارگاه آماده سازی مواد اولیه

1

16

ماشین آلات سرامیک

3

17

کارگاه ماشین آلات سرامیک

1

18

کارگاه مدل و قالب

2

19

زبان انگلیسی عمومی

3

20

تربیت بدنی(1)

1

21

اصول سرپرستی

2

22

کارگاه برق صنعتی

2

23

اصول شکل دادن

2

24

اصول خشک کردن و پختن

3

25

رنگ و لعاب

2

26

کارگاه تولید سرامیک

2

27

خواص بدنه های سرامیکی

1

28

کنترل کیفی

2

29

اندیشه اسلامی (1)

2

30

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

2

31

جمعیت و تنظیم خانواده

1

32

کارآفرینی

3

33

زبان فنی(تخصصی)

2

34

کاربرد کامپیوتر در صنایع سرامیک

2

35

فن آوری ساخت چینی

2

36

کارگاه چینی

1

37

فن آوری ساخت کاشی

2

38

کارگاه کاشی

1

39

کارآموزی

3

=

جمع کل واحد

74تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 14:54 | نویسنده : ایمان رستگار
به موجب بند يک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمي کشور است که وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ايران را به عهده دارد.

اين موسسه از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد (ISO)، کميسيون بين‌‌المللي الکتروتکنيک (IEC) و سازمان بين‌‌المللي اندازه شناسي قانوني (OIML) است  که  با رعايت موازين پيش‌بيني شده در قانون، براي حمايت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از کيفيت محصولات و ملاحظات زيست‌محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصولات توليدي داخل کشور و / يا اقلام وارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجباري نمايد.

در بحث استانداردهاي مرتبط با صنعت کاشي سراميکي اساسا دو گروه از استانداردها در کشور ما مورد توجه مي باشند

الف ) استانداردهاي بين المللي که کميته متناظر با موضوع کاشي سراميکي و شماره 189 از طرف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مسئوليت مشارکت در تدوين آنها را بر عهده دارد

ب ) استانداردهاي ملي که در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران کميـته ملي مهندسي ساختمان، مصالح و فرآورده هاي ساختماني مسئوليت تدوين آنها را برعهده دارد.

سيستم نشر اطلاعات فناوري سراميک هاي پيشرفته در راستاي ترويج فرهنگ استفاده از استانداردها در صنعت کاشي و سراميک کشور و از سوي ديگر توجه به حقوق مصرف کنندگان و ذينفعان اين حوزه، دسترسي به استانداردهاي ملي مرتبط با صنعت کاشي و سراميک را در اين بخش براي کاربران فراهم آورده است.

اين فهرست بر اساس سال تصويب استانداردهاي  مذکور در کميـته ملي مهندسي ساختمان، مصالح و فرآورده هاي ساختماني و در تعامل با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تکميل خواهد گرديد.

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1389


 سنگ هاي ساختماني، گرانيت، ويژگي ها

 سراميک هاي پيشرفته -  عملکرد خود تميز شوندگي مواد فتوکاتا ليتيک نيمه هادي

 سراميک هاي پيشرفته - تعيين ميزان ذرات درشت در پودرهاي سراميکي با روش الک تر - روش آزمون

 شيشه و شيشه سراميک ها - روش آزمون

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز کروم دار و مواد خام حاوي کروم قسمت اول

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز کروم دار ومواد خام حاوي کروم قسمت دوم

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز کروم دار ومواد خام حاوي کروم قسمت سوم

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز و مواد خام حاوي سيليسيم کاربايد - قسمت اول

 دير گدازها- تجزيه شيميايي فراورده هاي دير گداز و مواد خام حاوي سيليسيم کاربايد - قسمت سوم

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1388

 

کاشي هاي سراميکي، تعيين انبساط رطوبتي

کاشي هاي سراميکي، تعيين ميزان سرب و کادميوم آزاد شده از کاشي لعابدار

کاشي هاي سراميکي،  تعيين ابعاد و کيفيت سطح

کاشي هاي سراميکي،  تعيين مقاومت سايش سطحي کاشي هاشي لعاب دار

چسب هاي کاشي،  تعيين تغيير شکل متقاطع چسب ها و گروت ها سيماني

چسب هاي کاشي، تعيين مقاومت چسبندگي کششي چسب هاي سيماني

چسب هاي کاشي،  تعيين زمان باز

چسب هاي کاشي ، تعيين لغزش

چسب هاي کاشي ، صفحات بتني براي آزمون

چسب هاي کاشي، تعيين قابليت ترکنندگي

چسب هاي کاشي، الزامات طبقه بندي و شناسايي

چسب هاي کاشي ،  تعيين مقاومت چسبندگي برشي چسب هاي ديسپرسي

گروت هاي کاشي،  تعيين مقاومت شيميايي ملات هاي رزيني

گروت هاي کاشي، تعيين مقاومت در برابر سايش

گروت هاي کاشي، تعيين مقاومت فشاري و خمشي

گروت هاي کاشي،  تعيين جذب آب

کاشي کاري ديوار و کف، آيين کار طراحي و نصب کاشي ها و موزاييک هاي سراميکي کف

سراميک هاي پيشرفته ، مقاومت خمشي سراميک هاي يکپارچه در دماي افزايش يافته

سراميک هاي پيشرفته ، سختي سراميک هاي يکپارچه در دماي اتاق

سراميک هاي پيشرفته ، چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه توسط روش تيغه شياردار

سراميک هاي پيشرفته، تعيين مشخصات سايش سراميک هاي يکپارچه توسط روش توپي در ديسک

سراميک هاي ظريف، چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه توسط ترک سطحي با خمش

سراميک هاي پيشرفته ، مساحت سطحي ويژه پودرهاي سراميکي به وسيله جذب گاز 

سراميک هاي پيشرفته ، فعاليت ضد باکتري مواد فتوکاتاليتيک نيمه هادي

سراميک هاي پيشرفته ،  توزيع اندازه ذرات پودرهاي سراميکي توسط روش پراش ليزر

سراميک هاي پيشرفته ، خزش کششي سراميک هاي يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته ، چسبندگي پوشش هاي سراميکي به وسيله آزمون خراش

سراميک هاي پيشرفته ،  تعيين ضخامت لايه سراميک توسط نيمرخ سنج با کاونده تماسي

سراميک هاي پيشرفته، مقاومت برشي بين ورقه اي کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف پيوسته

سراميک هاي پيشرفته ، رفتار فشاري کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته ، مقاومت کششي سراميک هاي يکپارچه

سراميک هاي ، چرخه خستگي خمشي سراميک هاي يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته ، چگالي توده اي پودرهاي سراميکي

سراميک هاي پيشرفته ، عملکرد پالايش هواي مواد فتوکاتاليتيک نيمه رسانا

سراميک هاي پيشرفته،  استحکام خمشي سراميک هاي يک پارچه در دماي اتاق

سراميک هاي پيشرفته،  تعيين چگالي مطلق پودرهاي سراميکي با پيکنومتر

سراميک هاي پيشرفته، تعيين مقاومت خوردگي سراميک هاي يک پارچه در محلول هاي اسيدي و قليايي

سراميک هاي پيشرفته ، آماده سازي نمونه براي تعيين توزيع اندازه ذرات پودرهاي سراميکي

سراميک هاي پيشرفته ، ارزيابي چسبندگي پوشش هاي سراميکي به روش ايجاد فرو رفتگي (خراش ) راکول

سراميک هاي پيشرفته ، تحليل ويبول براي داده هاي استحکام

سراميک هاي پيشرفته ، مدول الاستيک سراميک هاي يکپارچه در دماي اتاق با تشديد صوتي

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1387

 

سراميک هاي پيشرفته،  رفتار تنش- کرنش کششي کامپوزيت هاي تقويت شده با الياف يکپارچه

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري چقرمگي شکست سراميک هاي يکپارچه با روش تيغه تک لبه ترک دار

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري عبور نور از لايه هاي سراميکي با زير لايه هاي شفاف

سراميک هاي پيشرفته، سامانه طبقه بندي

سراميک هاي پيشرفته ، واژه نامه

 

استانداردهاي مصوب کميـته ملي مهندسي ساختمان و فرآورده هاي ساختماني سال 1386


کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت در برابر انبساط حرارتي- رطوبتي (اتوکلاو)

کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت در برابر يخ زدگي

کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت خمشي و نيروي شکست

کاشي هاي سراميکي، تعيين مقاومت در برابرضربه با اندازه گيري ضريب ارتجاعي

کاشي هاي سراميکي،  تعيين مقاومت در برابر شوک حرارتي

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري چگالي و تخلخل ظاهري

سراميک هاي پيشرفته، اندازه گيري مقاومت اکسيداسيون سراميک هاي غير اکسيدي يک پارچهتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 14:44 | نویسنده : ایمان رستگار
فناوری رنگ جزء نشریات علمی پژوهشی دارای ضریب تأثیر شناخته شد
نشریه علوم و فناوری رنگ در ششمین جلسه شورای راهبری ISC جزو نشریات دارای ضریب تأثیر شناخته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرامیران به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ ، اعتبار 406 نشریه علمی پژوهشی و علمی ترویجی فارسی، 49 نشریه علمی لاتین و 69 نشریه علمی عربی در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
بعد از بررسی نشریه علوم و فناوری رنگ در ششمین جلسه شورای راهبری ISC جزء نشریات دارای ضریب تأثیر شناخته شد.
فهرست نشریات دارای ضریب تأثیر، در نشانی اینترنتی www.ISC.gov.ir قابل مشاهده است.تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 14:37 | نویسنده : ایمان رستگار

معرفی چند کتاب سرامیکی

 

کتب مربوط به سیمان

ردیف

نام کتاب

مولف

مترجم

انتشارات

1

راهبری کارخانه سیمان

گروه نویسندگان

قیروز یوسفی

مجید محمودی

شرکت کارآفرینان احداث صنعت

2

تکنولوژی سیمان

مهندس محمدرضا عزیزیان

-

سیمان اکباتان

3

سیمان

محمدرضا عزیزیان

-

محمدرضا عزیزیان

4

سیمانهای پوزالانی و آلومینی

محمدرضا عزیزیان

-

محمدرضا عزیزیان

5

شیمی و فیزسک سیمان

پرفسور چرنین

محمدرضا عزیزیان

محمدرضا عزیزیان

6

تکنولوژ پخت سیمان

مهندس محمد رضا عزیزیان

-

کتاب پدیده

7

سوخت در صنعت سیمان

مهندس احمد پایدار

-

سیمان آبیک

8

تراز در کوره های دوار

مهندس منوچهربکائیان

-

سیمان آبیک

9

سیمان

دکتر عباس طائب

فرشته کوهی

-

دانشگاه علم و صنعت ایران

10

هنبوک مهندسی سیمان جلد1 و 2

مهندس منوچهر بکائیان

-

سیمان آبیک

11

سیمانهای طبیعی

احمد حامی

-

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

12

مواد جایگزین سیمان در بتن

گروه مولفین

-

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

13

مبانی شیمی فیزیک گچ

دکتر میر محمد عباسیان

 

شرکت گچ ایران

 

 

کتب مربوط به کاشی و مصالح ساختمانی

ردیف

نام کتاب

مولف

مترجم

انتشارات

1

فن آوری تولید کاشی های سرامیکی

خسرو صانع

-

نوید شیراز

2

فرایند تولید کاشی و سرامیک

ساکمی

سافو هاشمی زنوز

دانشگاه علم و صنعت

3

استانداردهای صنعت کاشی

شرکت مهندسی سرامیک و شیشه

-

شرکت مهندسی سرامیک و شیشه

4

راهنمای کاشیکاری

ادوین م.فیلد و سلما ج. فیلد

نصرت الله یوسفی

فنی ایران

5

لعاب ، کاشی ، سفال

ع.شروه ، م.انوشفر

-

گوتنبرگ

6

آجر رسی خواص و تولید

سهراب ویسه

-

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

7

کاربرد اشعه مادون قرمز و میکروویودر خشک کردن سرامیکها

شرکت مهندسی

 سرامیک و شیشه

-

شرکت مهندسی سرامیک و شیشه

8

شکل دادن بدنه های سرامیکی به روش پودر

شعبانعلی تشکری

-

تحقیقات صنایع سرامیک ایران

9

شناخت و کاربرد سرامیکها

گروه مولفین

-

مجتمع کاشی میبد

 

کتب مربوط به شیشه و لعاب

ردیف

نام کتاب

مولف

مترجم

انتشارات

1

لعاب

مهندس محمود سالاریه

-

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

2

لعاب فلز و کاربرد آن در صنعت

دکتر ابراهیم مسعود

-

نوید شیراز

3

لعاب فلز (1 و 2 )

فریبرز مسعودی بروجنی

-

نشر جوان

4

صنعت لعاب سازی و رنگهای آن

دکتر میر محمد عباسیان

-

گوتنبرگ

5

تئوری و فن آوری ساخت لعابهای سرامیک

دکتر بهمن میرهادی

 

دانشگاه امیر کبیر

6

مواد اولیه لعابها و رنگها و محاسبه آنها

دکتر بهمن میرهادی

-

دانشگاه امیر کبیر

7

لعابها و پوشش های شیشه ای

ریچارد ا .اپلر وداگلاس ر . اپلر

هادی شمس نظری

دانش ایران

8

لعاب ها و پوشش های شیشه ای

ریچارد ا .اپلر

داگلاس ر . اپلر

دکتر سعید باغشاهی

دکتر علیرضا میر حبیبی و ....

تربیت مدرس

9

شالوده صنعت شیشه 3 جلدی

فی و.تولی

گروه مترجمین

شیشه قزوین

10

شکل دادن شیشه های رنگی

دکتر سعید باغشاهی

دکتر علیرضا میرحبیبی و ...

-

نقش بیان

11

شیشه ( ساختار، خواص و کاربرد)

واهاک مارقوسیان

-

دانشگاه علم و صنعت ایران

12

راهنمای نصب شیشه

استنلی ج .تامپسون

مهرداد حبیبی داور ملکی

انتشارات فنی ایران

13

صنعت شیشه

ترنس مالونی

محمد رمضانی

گوتنبرگ

14

تولید و کنترل رنگ در شیشه

سی.آر.بامفورد

دکتر سعید باغشاهی

دکتر علیرضا میرحبیبی و ....

پژوهشکده صنایع رنگ ایران

15

شناسایی صنعت شیشه

مهری محمدی

-

آموزش فنی و حرفه ای ایران

16

سرامیک-مواد نسوز-شیشه-گچ-آهک

دکتر میرمحمدعباسیان

-

دکتر میرمحمدعباسیان

 

کتب مربوط به دیرگدازها

ردیف

نام کتاب

مولف

مترجم

انتشارات

1

مواد دیرگداز سرامیکهای دیرگداز

ولفگانک شوله

دکتر طاهر محمودیان

نشر جانان

2

سرامیک ها و مواد نسوز

دکتر احمد منشی

-

دانشگاه صنعتی اصفهان

3

مواد دیرگداز

جرالد روتشکا

دکتر بهزاد میرهادی

دانشگاه علم و صنعت ایران

4

خاکهای نسوز

محمد مهدی فرهپور

علیرضا ولی زاده

-

سپهر دانش

5

دیرگدازهای سرامیکی

دکتر زیارتعلی نعمتی

-

دانشگاه صنعتی شریف

6

دیرگدازها

گروه مهندس متالورژی

-

دانشگاه صنعتی شریف

7

سرامیک-مواد نسوز-شیشه-گچ-آهک

دکتر میرمحمدعباسیان

-

دکتر میرمحمدعباسیان

8

دیرگدازهای مونولیتیک

سوبراتا بنرجی

دکتر باغشاهی-دکتر ابراهیمی و ....

دانش پویان جوان

9

مواد اولیه فرآورده های نسوز

علیرضا حسینی

-

امیر کبیر

 

کتب مربوط به مواد اولیه

ردیف

نام کتاب

مولف

مترجم

انتشارات

1

مواد اولیه مصرفی در صنایع سرامیک

دکتر حسین پایدار

-

دانشگاه آزاد اسلامی

2

سیلیس ماده اولیه سرامیکی

مهندس محمد رستم خانی

-

محقق دانش

3

فلدسپات  ماده اولیه سرامیکی

مهندس محمد رستم خانی

-

محقق دانش

4

کانیها و سنگهای صنعتی

دکتر محمد حسین کریم پور

-

دانشگاه فردوسی مشهد

5

مواد خام غیر فلزی

س. برزنف

علی میرزاییان

شرکت ملی فولاد ایران

6

مواد اولیه سرامیک

دبلیو.ای.ورال

مهندس پورعزت

حاذق

7

زمین شناسی سنگها و کانیهای صنعتی

ل. بیتس

صمد علیپور

جهاد دانشگاهی ارومیه

8

مواد اولیه فرآورده های نسوز

علیرضا حسینی

-

امیر کبیر

9

تکنولوژی فرآوری مواد معدنی

دکتر بهرام رضائی

-

نور

 

کتب مربوط به علم مواد - سرامیک

ردیف

نام کتاب

مولف

مترجم

انتشارات

1

درامدی بر تعادل فازی در سرامیکها

کلیفتون.جی.برگرون

سابهاش.اچ.ریسبورد

فتح الله مضطرزاده واهاک مارقوسیان

 اسماعیل صلاحی

دانشگاه علم و صنعت ایران

2

خشک کردن و پختن سرامیکها

محمود سالاریه

-

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

3

نمودارهای فازی سه تایی در علم مواد

دی.ار.وست  ،  ان.ساندرز

دکترعلی حائریان واحسان حائریان و...

آستان قدس رضوی

4

مهندسی سرامیکهای مدرن 1 و 2

دیوید دبلیو.ریچرسون

دکترمحمد ابراهیم ابراهیمی

مهندس سالومه مسگرس عباسی

مهندس سیمین سلام تبریزی

دانش پویان

5

سرامیکهای مهندسی

دکتر مورات بنگیسو

دکترمحمد ابراهیم ابراهیمی

مترجم

6

اصول مهندس و علم مواد

لارنس اچ.ون ولک

اشرفی زاده- سعادت و ...

نشر دانشگاه تهران

7

خواص فیزیکی مواد

دکتر احمد رزاقیان

-

دانشگاه امام خمینی

8

مواد مهندسی

و.ب.جان

دکترمرتضی تمیزی فر و ...

دانشگاه آزاد اسلامی

9

سرامیک-مواد نسوز-شیشه-گچ-آهک

دکتر میرمحمدعباسیان

-

دکتر میرمحمدعباسیان

 

سراميك عمومي

ردیف

نام کتاب

مولف

مترجم

انتشارات

1

کاربرد سرامیکها در مهندسی پزشکی

دکتر فتح الله مضطرزاده

مهندس ژامک نورمحمدی

-

پلی تکنیک تهران

2

محاسبات در تکنولوژی کوره ها

دکتر ابراهیم مسعود

-

نوید شیراز

3

متالورژ پودر

راندال ام . جرمن

دکتر مجتبی ناصریان دکتر علی حائریان

دانشگاه فردوسی مشهد

4

کوره های دوار

مهندس حسینقلی شفیعی

دکتر مصطفی خانزادی

-

دانشگاه علم و صنعت

5

اندزه گیری سیستماتیک

سازمان یونیدو

شعبانعلی تشکری

شرکت مقره سازی ایران

6

مواد دیرگداز و مصالح سرامیکی

احمد منشی

-

جهاد دانشگاهی اصفهان

7

دماسنجی با پدیده ترموالکتریک

بروبراژنسکی

شعبانعلی تشکری

شرکت مقره سازی ایران

8

تبادل یون

هارلند و گریمشو

شعبانعلی تشکری

شرکت مقره سازی ایران

9

اندازه گیری جریان سیالات

بروبراژنسکی

شعبانعلی تشکری

شرکت مقره سازی ایران

10

آشنایی با آلومینا

مارس تیلر

مهندس مهرداد حبیبی

تحقیقات صنایع سرامیک ایران

11

آشنایی با فنون عملی هنر سرامیک

گروه مولفین

-

هنر

12

فرهنگ اصطلاحات کوره ،  مشعل ، سوخت واحتراق

شعبانعلی تشکری

محمد رستم خانی

-

شرکت مقره سازی ایران

13

دایره المعارف سرامیک

ابراهیم مسعود

-

نوید شیراز

14

پلاستیسیته مواد اولیه سرامیکی

محمد رستم خانی

-

محقق دانش

15

مبانی شکل دادن سرامیکها

اف. مور

دکتر علیرضا میرحبیبی

پژوهشکده صنایع رنگ ایران

16

تکنولوژی سرامیک

مرتضی توکلی

-

مرتضی توکلی

17

تولید چینی آزمایشگاهی

سازمان یونیدو

شعبانعلی تشکری

شرکت مقره سازی ایران

18

ابزارهای ساده ساخت محصولات سرامیک

سازمان یونیدو

شعبانعلی تشکری

شرکت مقره سازی ایران

19

صنعت سرامیک

مهندس سعید گرجستانی

-

گوتنبرگ

20

سرامیک-مواد نسوز-شیشه-گچ-آهک

دکتر میرمحمدعباسیان

-

دکتر میرمحمدعباسیان

21

سرامیک برای اهل فن سرامیک

اف.اچ.نورتن

شعبانعلی تشکری

شعبانعلی تشکری

22

آنچه هر مهندسی درباره ی سرامیک باید بداند

Solomon musikant

دکتر سعید باغشاهی

دکتر رویا آقابابازاده و ...

 

پژوهشکده صنایع رنگ ایران

23

سفال و سرامیک

مهندس سعید گرجستانی

-

دانشگاه هنر

24

فن و هنر سفالگری

فائق توحیدی

-

سمت

25

کاربرد اشعه مادون قرمز و میکروویودر خشک کردن سرامیکها

شرکت مهندسی

 سرامیک و شیشه

-

شرکت مهندسی سرامیک و شیشه

26

شناخت و کاربرد سرامیکها

گروه مولفین

-

مجتمع کاشی میبد

27

تولید چینی مظروف به روش پرس ایزواستاتیک

مهندس علی آراسته

-

گل آفتاب و چینی مقصود

28

شکل دادن بدنه های سرامیکی به روش پودر

شعبانعلی تشکری

-

تحقیقات صنایع سرامیک ایران

29

ساختمان کوره های صنعتی

جواد کلاهی و محمدرضا حداد

-

تحقیقات صنایع سرامیک ایران

30

کوره های پخت سرامیک

شعبانعلی تشکری

-

شرکت مقره سازی ایران

31

کوره های سرامیک

کی میو کیوتانی

علی نمازی

سمت

32

تکنولوژی سرامیکهای ظریف

افسون رحیمی مهران متین

-

صنایع خاک چینی ایران

 تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 13:42 | نویسنده : ایمان رستگار

کتب مربوط به شیشه و لعاب

ردیف

نام کتاب

مولف

مترجم

انتشارات

1

لعاب

مهندس محمود سالاریه

-

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

2

لعاب فلز و کاربرد آن در صنعت

دکتر ابراهیم مسعود

-

نوید شیراز

3

لعاب فلز (1 و 2 )

فریبرز مسعودی بروجنی

-

نشر جوان

4

صنعت لعاب سازی و رنگهای آن

دکتر میر محمد عباسیان

-

گوتنبرگ

5

تئوری و فن آوری ساخت لعابهای سرامیک

دکتر بهمن میرهادی

 

دانشگاه امیر کبیر

6

مواد اولیه لعابها و رنگها و محاسبه آنها

دکتر بهمن میرهادی

-

دانشگاه امیر کبیر

7

لعابها و پوشش های شیشه ای

ریچارد ا .اپلر وداگلاس ر . اپلر

هادی شمس نظری

دانش ایران

8

لعاب ها و پوشش های شیشه ای

ریچارد ا .اپلر

داگلاس ر . اپلر

دکتر سعید باغشاهی

دکتر علیرضا میر حبیبی و ....

تربیت مدرس

9

شالوده صنعت شیشه 3 جلدی

فی و.تولی

گروه مترجمین

شیشه قزوین

10

شکل دادن شیشه های رنگی

دکتر سعید باغشاهی

دکتر علیرضا میرحبیبی و ...

-

نقش بیان

11

شیشه ( ساختار، خواص و کاربرد)

واهاک مارقوسیان

-

دانشگاه علم و صنعت ایران

12

راهنمای نصب شیشه

استنلی ج .تامپسون

مهرداد حبیبی داور ملکی

انتشارات فنی ایران

 

 تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:54 | نویسنده : ایمان رستگار
ماهنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
این ماهنامه، نشریه ای تخصصی مربوط به انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران است.
صاحب امتیاز: انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
مدیر مسئول: مهندس محمد مهدی طوفانی نژاد
سردبیر: مهدی آقایی
دفتر نشریه: تهران - بزرگراه رسالت - خیابان بنی هاشم - ابتدای خیابان رحیمی (پرتوی) - پلاک 99 - طبقه سوم - واحد 8
تلفن / فکس: 22319211-22322586
پست الکترونیک:
magazine@satsa.ir
وب سایت: www.satsa.ir


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:53 | نویسنده : ایمان رستگار
مقدمه ای یر خشک کردن سرامیک ها

مترجمان: دکتر محمد علی فقیهی ثانی، مهندس سید مجید ذریه سیدی، مهندس علی اربابی

خشک کردن یکی از مراحل مهم فرآیند ساخت قطعات سرامیکی است. کتاب "مقدمه ای بر خشک کردن سرامیک ها" کتاب جامعی در زمینه خشک کردن سرامیک ها است. روند کتاب به گونه ای است که رنج وسیعی از مخاطبین را می تواند اغناء نماید. بیشتر فصول به دو بخش مفاهیم پایه و پیشرفته تقسیم شده اند. بخش مفاهیم پایه، ساده و کاربردی تر بوده و می تواند توسط تکنیسین ها و مهندسین کارخانجات مورد استفاده قرار گیرد. در بخش مفاهیم پیشرفته، از تحلیل های تئوری و علمی در سطح بالاتری استفاده شده تا بتواند برای تحقیقات علمی و دانشگاهی به کار برده شود. کتاب حاضر حاصل یک عمر تجربه اساتید و دانشمندان صنعت سرامیک آمریکاست.

 تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:53 | نویسنده : ایمان رستگار
فرآیند تولید کاشی و سرامیک (SACMI)

مترجم: ساو هاشمی زنوز

ویراستار: دکتر حسین سرپولکی

کتاب From technology through machinary to kilns for SACMI Tile یکی از کاملترین منابع در مورد فرآیند تولید کاشی های سرامیکی می باشد. مطالب این کتاب توسط مهندسان و کارشناسان مرکز تحقیقات SACMI گردآوری شده و در دو قالب تئوری و عملی بیان شده است و از این رو قابل استفاده برای کلیه دانشجویان، مهندسین، کارشناسان و تکنیسین ها در کارخانجات تولید کاشی و سرامیک می باشد. کتاب SACMI Tile در دو جلد به رشته تحریر در آمده است که جلد اول به بررسی مواد اولیه و خواص آنها می پردازد. جلد دوم شامل فرآیند و تکنولوژی تولید کاشی کف و دیوار، همچنین بررسی عیوب و روشهای رفع آنها می باشد.تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:52 | نویسنده : ایمان رستگار
آنچه هر مهندسی درباره سرامیک ها باید بداند

مترجمین: دکتر علیرضا میرحبیبی، دکتر رویا آقابابازاده، مهندس مهدی قهاری

این کتاب ترجمه ای است از جلد بیست و هشتم از سری کتاب های "هر آنچه مهندسی باید بداند" و هدف از آن مروری بر توسعه سریع گروهی از مواد به نام سرامیک ها است. فهرست عناوین اصلی این کتاب عبارتند از: تاریخچه سرامیکها، سرامیکهای مهندسی سنتی، سرامیکهای جدید، فرآیند تولید سرامیکها، مسائل طراحی سازه ای، چقرمگی شکست، اتصال سرامیک ها، آزمایش های غیر مخرب، ابزارهای برش سرامیکی، کاشی های عایق برای سفینه فضایی، سرامیکهای ابررسانا، سرامیکهای الکترونی، سرامیکهای پیشرفته مصرفی در خودرو، کامپوزیت های کربن-کربن و ...تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:51 | نویسنده : ایمان رستگار
مولایت و سرامیک های مولایتی

مولفین: دکتر تورج عبادزاده، مهندس سید مجید ذریه سیدی، مهندس بشیر انیسی، مهندس نظیر انیسی
ویراستار: مهندس علی اربابی
سرامیک های مولایتی از دیرباز مورد توجه بشر بوده اند و عموم سرامیک های سنتی همچون چینی، کاشی و ... حاوی فاز مولایت بوده و هستند. وجود مولایت در چنین قطعاتی باعث افزایش استحکام شده و قابلیت شوک پذیری آنها را بهبود می بخشد. این کتاب که با همکاری انجمن سرامیک ایران منتشر شده است سعی دارد که خواننده را با انواع مواد اولیه مصرفی جهت تهیه مولایت، روش های آماده سازی مواد اولیه، انواع متد سنتز و پخت و همچنین خواص و کاربردهای مولایت آشنا کند.


تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:49 | نویسنده : ایمان رستگار
پلاستیسیته

202-810-1153551-1

 

موسسه مهندسی کیفیت الکترو آزماسانتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ | 12:29 | نویسنده : ایمان رستگار
برای اولین بار در ایران راهنمای مصرف بتن آماده استاندارد منتشر شد
مدیر مجتمع تحقیقاتی – تولیدی ایران فریمکو و پارس لانه از انتشار کتاب راهنمای مصرف بتن آماده استاندارد خبر داد و گفت: در راستای تحقق اهداف مصوبه هیات دولت مبنی بر رعایت استانداردهای اجباری در کلیه مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی استاندارد با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم برای تولید بتن آماده استاندارد در کشور فراهم شده است و ضروری است مرحله مصرف بتن آماده استاندارد نیز در چارچوب‌‌های استاندارد قرار گیرد، این کتاب توسط مجتمع ایران فریمکو – پارس لانه با بهره‌گیری از آیین‌نامه‌ها و استانداردهای ملی بتن و تجارب ثبت شده از اجرای سازه‌های بتنی تهیه شده است.
پلاستیسیته
سیلیس
فلدسپار
مولایت و سرامیک های مولایتی
درآمدی بر تعادل فازی در سرامیک ها
آنچه هر مهندسی درباره سرامیک ها باید بداند
دومین کتاب راهنمای صنعت سرامیک ایران
فرآیند تولید کاشی و سرامیک (SACMI)
مقدمه ای یر خشک کردن سرامیک ها
از سوی موزه ملی ایران؛ انتشار نخستین کتاب‌شناسی سفال در باستان‌شناسی ایران
رئیس کل موزه ملی ایران از انتشار نخستین کتاب‌شناسی سفال در باستان‌شناسی ایران توسط موزه ملی ایران خبر داد.
 اطلاعیه انتشار مجله علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان و انجمن بتن ایران
به گزارش سایت سرامیران و به نقل از انجمن بتن ایران؛ با توافق فیمابین دانشگاه گیلان و انجمن بتن ایران (ICI ) به زودی مجله علمی پژوهشی بتن انتشار می یابد .
ره آورد- خبرنامه داخلی شرکت سیمان اصفهان
این نشریه یک خبرنامه داخلی مربوط به شرکت سیمان اصفهان است.
ماهنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
این ماهنامه، نشریه ای تخصصی مربوط به انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران است.
نشریه سیمان تهران
این نشریه یک نشریه تخصصی مربوط به صنعت سیمان است.
نشریه ساروج، سیمان
سارو یک نشریه نوپا و تخصصی در مورد صنعت سیمان است.
نشریه پیک سیمان
مجله پیک سیمان با هدف آموزشی در زمینه تخصصی سیمان اعم از فرآیند، کیفیت، تنوع محصولات، مکانیک، برق و مدیریت در سال ١٣٧٠ در مجتمع صنعتی سیمان آبیک شکل گرفت
نشریه احداث صنعت سیمان
یک نشریه تخصصی در مورد صنعت سیمان می باشد.
نشریه سیمان
این یک نشریه ی تخصصی سیمان و صنایع مرتبط با آن می باشد.
نشریه فناوری سیمان
شماره جدید ماهنامه فناوری سیمان ماهنامه علمی- تخصصی صنعت سیمان


  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ